Współczesne organizacje zmuszone są do bardziej świadomego zarządzania posiadanymi zasobami, a w szczególności ludźmi, którzy w dobie gospodarki opartej na wiedzy nie stanowią już tylko siły roboczej, ale są najważniejszym nośnikiem umiejętności kluczowych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Założenia i cele projektu

 • Zbudowanie systemowego podejścia do diagnozy i rozwoju talentów w organizacji
 • Diagnoza obszarów potencjału u wskazanych osób
 • Wyłonienie spośród nich tych, które posiadają potencjał do wyjścia poza obecnie pełnioną rolę 
 • Zdefiniowanie luk pomiędzy predyspozycjami danej osoby, a jej umiejętnościami na chwilę obecną
 • Zdiagnozowanie ewentualnych zagrożeń związanych z inwestycją w rozwój danej osoby 
 • Zbudowanie indywidualnych planów rozwojowych
 • Zbudowanie ścieżek rozwojowych dla poszczególnych kategorii potencjału

Czynniki sukcesu

 • Dobór optymalnych narzędzi diagnostycznych, który przełoży się na trafną diagnozę
 • Jasne określenie poszczególnych profili – jakie kompetencje i na jakim poziomie powinien prezentować uczestnik
 • Zbudowanie wśród uczestników poczucia bezpieczeństwa i komfortu w procesie
 • Zbudowanie w talentach zaangażowania i odpowiedzialności za swój rozwój
 • Umożliwienie talentom realizacji działań rozwojowych i wspieranie ich w rozwoju przez HRBP 
 • Zaangażowanie przełożonych w projekt – począwszy do promowania talentów w swoim zespole, po wspieranie podwładnych w procesie ich rozwoju

Czym jest potencjał