FRIS

FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Diagnozuje predyspozycje pracowników, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej sprawdzą się, jak powinni skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów oraz jak najlepiej komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia.

DLACZEGO WARTO?

Poznaj narzędzie, które pozwala zdiagnozować predyspozycje pracowników.

FRIS opowiada o rolach i typach działań, które są dla pracownika wygodne i naturalne. Opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażuje i gdzie osiąga najlepsze efekty. Przykładowo największa skuteczność Zawodnika jest w pracy, którą można zmierzyć szybkością i liczbą osiągniętych celów.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.