talent hunter

talent hunter

Talent Hunter – narzędzie do pomiaru cech osobowości w kontekście funkcjonowania w warunkach zawodowych i biznesowych.
Test może wspierać efektywną realizację takich procesów jak:

  • rekrutacja i selekcja,
  • planowanie ścieżek awansu,
  • wzmacnianie samoświadomości pracowników,
  • programy rozwoju talentów.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.