MINDSONAR

MindSonar to narzędzie badające hierarchię wartości ludzi, ich systemy motywacji oraz style myślenia, dokonując pomiaru strategii myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Bada motywacje i priorytety ludzi.

 

Test pozwala odpowiedzieć a na pytania: JAK myślę, DLACZEGO zachowuję się w określony sposób i przed JAKIMI WYZWANIAMI staję w danych okolicznościach.

MindSonar posługuje się 13 zdefiniowanymi stylami myślenia, które pokazują w jaki sposób każdy zachowuje się w określonych sytuacjach.

Narzędzie pozwala na diagnozę systemu wartości według Spiral Dynamics, badanie metaprogramów oraz strategii mentalnych, m.in. proaktywności, reaktywność, sprawstwa czy nastawienia do zmian.

DLACZEGO WARTO?

Poznaj narzędzie, które pozwala lepiej rozwiązywać konflikty i poprawia procesy grupowe.

W procesach HR-owych i organizacyjnych stanowi narzędzie pomocnicze: w komunikowaniu się w grupach i zespołach poprzez uświadomienie im istnienia różnic w stylach myślenia, w analizie kultury organizacyjnej i wdrażaniu zmian, podniesieniu wglądu w problemy i zasoby w procesie coachingu (rozumienie dynamiki i mechanizmów rozwoju, analiza mocnych oraz słabych stron zespołów i organizacji), poprawa procesów grupowych, rozwiązywanie konfliktów, rozumienie kompetencji oraz zestawu umiejętności, modelowanie doskonałości, czyli mapowanie stylu myślenia, który umożliwia pewnym osobom osiąganie niezwykłych rzeczy, aby była możliwa dla innych, efektywny proces rekrutacji i planowanie sukcesji.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.