WARSZTATY WYJAZDOWE NA JACHCIE

Szkolenia integracyjne

warsztaty kreowania postaw

Efektywność liderska

Warsztaty wyjazdowe na łodzi - szkolenia w tej fomule dedykujemy działom sprzedaży, menedżerom oraz całym zespołom.

Praca odbywa się na poziomie rozumienia procesu grupowego, elastyczności reakcji i swobody działania, jak i na budowaniu świadomości i umiejętności kształtowania własnej efektywności jako lidera i menadżera w organizacji.

Podczas warsztatów skupiamy się na kluczowych, z punktu widzenia efektywności osobistej, zachowaniach uczestników, wypracowując efektywny dla uczestników model zachowań.  W trakcie warsztatów uczestnicy sami sobie odpowiadają na pytanie: „W imię czego miałbym coś zmienić?” – co wykładniczo zwiększa szanse na to, by po warsztatach, wdrożyli najistotniejsze z ich punktu widzenia zmiany w swoich zachowaniach, które poprawią ich efektywność osobistą i higienę emocjonalną.

 

Uczestnicy standaryzują w tym samym czasie zarówno proces negocjacji jak i współpracy wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami.

Zawartość merytoryczna

Wdrożenie świadomego i kreatywnego budowania współpracy i efektywności zespołu.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.