ILM72

Bada styl i skuteczność przywództwa – pozwala pokazać dominujący styl sytuacyjny oraz długookresową skuteczność.

Test jest pierwszą, zweryfikowaną badaniami integracją 50 najczęściej cytowanych modeli spośród 200 funkcjonujących w świecie nauki i praktyki zarządzania.

 

Skale główne: koncentracja na rezultatach, koncentracja na poszczególnych pracownikach, koncentracja na pracy zespołowej.

Skale szczegółowe: zadania vs. ludzie, elastyczność vs. zasadniczość, decentralizacja vs. centralizacja, pochwały vs. wymagania, proces vs. efekty, wiedza vs. charyzma.

DLACZEGO WARTO?

Poznaj narzędzie, które definiuje style przywództwa.

Definiuje style przywództwa pokazując mocne strony oraz deficyty kompetencyjne badanego. 

ILM 72 jest pierwszym na świecie zintegrowanym narzędziem mierzącym style przywódcze w dziewięciu wymiarach, łączącym wszystkie popularne funkcjonujące w nauce i biznesie modele przywódcze. 

Mierzy trzy najważniejsze czynniki, decydujące o efektywności przywódcy, badając zachowania przywódcze i postawę wobec przywództwa, nawykowo stosowane zachowania menedżerskie.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.