Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani eksplorowaniem nowych horyzontów i chcielibyście:

 • Dowiedzieć się jak odświeżyć wizerunek szkoleń warsztatów i treningów jako skutecznego sposobu podnoszenia efektywności w pracy
 • Poznać nowe techniki na wzmacnianie w ludziach umiejętności elastycznego myślenia i działania
 • Nauczyć się kreować środowiska, gdzie ludzie pracują w dobrej atmosferze, na żarcie i zabawie a jednocześnie w sposób efektywny
 • Pokazać organizację samo – uczącą, w dobrej atmosferze, a jednocześnie bardzo merytoryczną / mogącą być merytoryczną
 • Wdrożyć techniki wsparcia odwagi i otwartości na wchodzenie w zmianę
 • Zyskać nowe, inne, świeże spojrzenie na ludzi i pracę z ludźmi

To zapraszamy do rozmów na temat możliwości przygotowania dla Waszych pracowników dedykowanych warsztatów.

Do tej pory dla naszych klientów były one odpowiedzią lub inspiracją do znajdowania odpowiedzi, jak dzisiaj pracować efektywnie, w zdrowej atmosferze polegającej na wzajemnej życzliwości i szacunku, z jasno określonymi obszarami odpowiedzialności. Z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy.

Podczas warsztatów inspirujemy, uczymy i pokazujemy, jak wykorzystywać w codziennej pracy w organizacji i z ludźmi, narzędzia metody i sposoby oparte na improwizacji i prowokatywności, tak by korzystając z wrodzonej ludziom generatywności polegającej na zdolności do tworzenia nowych, pomysłów i idei, będących tworami ludzkiego umysłu, wyjść z wygodnej stagnacji przebywania we własnej strefie komfortu. Pokazujemy jaką wagę dla rozwoju zarówno indywidualnego jak i organizacyjnego ma proces grupowy, który angażuję zbiorową inteligencję uczestników i umożliwia osiąganie prawdziwej synergii.

Sprzedaż

 • Sprzedaż doradcza
 • Opracowanie i wdrożenie standardów sprzedaży w organizacji
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta
 • zarządzanie obiekcjami
 • zamykanie sprzedaży
 • tworzenie i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych w procesie sprzedaży
 • diagnoza działu sprzedaży

Warsztaty licencyjne MTQ48 i ILM72

Warsztaty licencyjne są dedykowane trenerom, coachom, specjalistom HR, menadżerom i wszystkim tym, którzy wspierają rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników i współpracowników.

Szkolenie pozwala na zrozumienie koncepcji Siły i Odporności Psychicznej (MTQ48) lub Zintegrowanych Stylów Przywództwa (ILM72) oraz ich zastosowania w pracy z różnymi osobami i grupami. Nadaje uprawnienia do korzystania z obu tych narzędzi AQR International.

Negocjacje

1. Trening kluczowych kompetencji negocjacyjnych (dwudniowy warsztat budujący świadome kompetencje, kluczowe w procesie negocjacji, grupa do 12 osób)

2. Intensywny trening negocjacyjny (doświadczanie procesu negocjacji w 7 symulacjach negocjacyjnych jest podstawą do analizy zachowań uczestników, ich słabych i mocnych strona oraz do budowania nowych i rozbudowywania już istniejących kompetencji uczestnika, grupa 8 osobowa)

Kompetencje menadżerskie

1. Trening kluczowych kompetencji menadżerskich (ABC menadżerskie)
2. Schody menadżerskie (program składa się jednodniowych warsztatów budujących pożądane w organizacji kompetencje menadżerskie na różnych poziomach zarządzania i odpowiedzialności)
3. Akademia menadżerska (oparta na zintegrowanych stylach przywództwa – ILM72)
4. Współpraca w zespole menadżerskim
5. Odporność psychiczna w biznesie
6. Zarządzanie zespołem w zmianie

Sprzedaż

1. Sprzedaż doradcza
2. Rozpoznawanie potrzeb Klienta, czyli co to jest wartość?
3. Zarządzanie obiekcjami
4. Tworzenie i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych w procesie sprzedaży
5. Zamykanie sprzedaży

Budowanie odporności psychicznej

1. Odporność psychiczna w biznesie – warsztat sprofilowany jest pod kontem wyzwań z jakimi mierzą się osoby podejmujące decyzje w organizacji: menedżerowie, menedżerowie projektów, eksperci. W trakcie dwóch dni pracy przyglądamy się temu, jak uczestnicy w swoim otoczeniu biznesowym, pod silną presją i warunkach silnego stresu mogą maksymalnie wykorzystywać posiadany potencjał.
2. Maksimum Potencjału Możliwości Indywidualnych – jedyny w Polsce certyfikowany przez AQR International, program rozwijania odporności psychicznej. Kierowany jest zarówno do organizacji, jak i odbiorcy indywidualnego.

List referencyjny NEUCA