SOFTSKILL

SoftSkills jest narzędziem diagnostycznym pozwalającym na ocenę tzw. kompetencji miękkich oraz związanych z procesami motywacji i zaangażowania. 

Za pomocą narzędzia możliwe jest zweryfikowanie nastawienia do pracy, stabilności procesów emocjonalnych, umiejętności interpersonalnych a także potencjału menedżerskiego i liderskiego czy motywacji osiągnięć.

DLACZEGO WARTO?

Poznaj narzędzie, które wspiera procesy rekrutacji i programy rozwoju talentów w organizacji.

Kwestionariusz SoftSkills polecany jest jako narzędzie selekcyjne w procesach rekrutacyjnych oraz test wspierający planowanie w działaniach rozwojowych, planowaniu i budowaniu siatki sukcesorów czy w programach rozwoju talentów w organizacji. 

Dodatkowo test znajduje zastosowanie w programach outplacemntu.

Możliwość skorzystania z banku pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych.

 

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.