BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – SoftSkills jest narzędziem diagnostycznym pozwalającym na ocenę tzw. kompetencji miękkich oraz związanych z procesami motywacji i zaangażowania.
Za pomocą narzędzia możliwe jest zweryfikowanie nastawienia do pracy, stabilności procesów emocjonalnych, umiejętności interpersonalnych a także potencjału menedżerskiego i liderskiego czy motywacji osiągnięć.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – Kwestionariusz SoftSkills polecany jest jako narzędzie selekcyjne w procesach rekrutacyjnych oraz test wspierający planowanie w działaniach rozwojowych, planowaniu i budowaniu siatki sukcesorów czy w programach rozwoju talentów w organizacji.
Dodatkowo test znajduje zastosowanie w programach outplacemntu.
Możliwość skorzystania z banku pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych.

RAPORT – Prezentacja wyników w postaci opisu, grafiki i wyników liczbowych.
Możliwość tworzenia rankingów osób badanych.
Możliwość porównania uzyskanych wyników do profilu wymagań stworzonego przez organizację.


WALORY TESTU – Posiada polską walidację. Trafność pomiaru 0,8.

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line lub w wersji papierowej.