POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z bloga i strony internetowej bona-fide.com.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Administratorem strony i danych osobowych jest Agata Gębura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGATA GĘBURA „Bona Fide” NIP 1181874802ul. Dzieci Warszawy 21T, 02-495 Warszawa, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: agata@bona-fide.com.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie bona-fide.com.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies strony bona-fide.com.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej bona-fide.com.pl.

Facebook – Te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej aniasadowska.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie z bloga bona-fide.com.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w nazwa.pl.

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony bona-fide.com.pl. Dane te przechowywane są w systemie nazwa.pl. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KOMENTARZE

Jeśli dodasz komentarz do wpisu na blogu bona-fide.com.pl – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w nazwa.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w skrzynkach-mailowych w nazwa.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych  do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z Administratorem wysyłając maila na agata@bona-fide.com.pl lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

Administratorem danych osobowych jest AGATA GĘBURA „Bona Fide” NIP 1181874802ul. Dzieci Warszawy 21T, 02-495 Warszawa.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

     

    Data publikacji polityki prywatności: 10.11.2022r.

Masz pytanie? Wyślij do nas wiadomość!

tel.: 694 152 955
e-mail: agata@bona-fide.com.pl