Akademie

Akademia Negocjacji Narracyjnych

Uczestnictwo w Akademii Negocjacji Narracyjnych umożliwia przede wszystkim nabycie umiejętności skutecznego negocjowania poprzez zastosowanie technik narracyjnych, które zwiększają perswazyjność i efektywność komunikacji. Uczestnicy pracują również nad rozwijaniem odporności psychicznej, która umożliwia lepsze zarządzanie stresem i emocjami i zachowaniami w trakcie negocjacji. Fundamentem programu jest możliwość praktycznego zastosowania i doskonalenia umiejętności negocjacyjnych w kontrolowanych symulacjach, co przekłada się na większą pewność siebie i efektywność w realnych sytuacjach negocjacyjnych. Treningowo-warsztatowa forma zajęć ułatwia uczestnikowi wdrożenie nabytych umiejętności do jego codziennej pracy.
Korzyści, o których mówią uczestnicy: rozwój zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych, naukę skutecznego stosowania storytellingu do budowania przekonujących argumentów, umocnienie odporności psychicznej do radzenia sobie ze stresem nieprzewidywalnością reakcji drugiej strony i emocjami w trakcie negocjacji. Uczestnicy podkreślają również praktyczne doświadczenia wynikające z intensywnych ćwiczeń i symulacji, co pozwala im na efektywne, szybkie i łatwe zastosowanie nabytych umiejętności w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.

Trzy dwudniowe warsztaty
2 trenerów
grupa do 8 osób

 

Akademia Kompetencji Menadżerskich

Programu Akademii Kompetencji Menadżerskich, uczy jak korzystać klasycznych zagadnień związanych z zarządzaniem takich jak: funkcje menadżerskie, zarządzanie sytuacyjne, cykl komunikacji menadżerskiej, motywowanie i delegowanie w trzech wymiarach zarządzania :koncentracji na wyniku, koncentracji na pracowniku, koncentracji na zespole. Skupiamy się na zintegrowanych stylach style przywództwa (możemy je określić za pomocą arkusza ILM72). Dzięki temu uczestnicy mogą nauczyć się, jak efektywnie łączyć różne style przywództwa, aby osiągać cele organizacyjne, rozwijać umiejętności swoich pracowników i budować silne, zintegrowane zespoły angażując się w rozwój potencjału podwładnych i budując wewnątrz zespołową, czy organizacyjną synergię i spójną kulturę organizacyjną.
Akademia Kompetencji Menadżerskich to kompleksowy program rozwoju liderów,. Koncentracja na trzech wymiarach zarządzania zapewnia narzędzia do efektywnego łączenia różnych stylów przywództwa. Dzięki wykorzystaniu ILM72 uczestnicy odkrywają, jak rozwijać umiejętności swojego zespołu i budować silną, spójną kulturę organizacyjną. Program dostosowuje się do potrzeb organizacji, wspierając rozwój wewnętrznej synergii i angażowania pracowników.

W podstawowej formie akademia składa się z trzech dwudniowych warsztatów
1 trener
grupa do 16 osób