Sprzedaż

Budowanie relacji z klientem poprzez mądrą sprzedaż – trening postaw i kompetencji

Te warsztaty są dla tych którzy nie mogą i nie chcą już słuchać o nowych, lepszych bardziej skutecznych modelach i technikach sprzedażowych (a z naszych doświadczeń wynika że większość doświadczonych handlowców odczuwa podobna niechęć).

Podczas warsztatów uczestnicy maja możliwość odświeżenie/przypomnienie/nabycie kluczowych umiejętności pozwalających na efektywną sprzedaż, opanowania podstaw storytellingu sprzedażowego, wypracowanie umiejętności budowania szacunku i partnerstwa dzięki asertywnej obronie standardów organizacji w trakcie procesu sprzedaży i negocjacji. Mają przestrzeń na uświadomienie sobie kluczowych kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych ułatwiających bądź zakłócających im możliwości budowanie partnerskich relacji z Klientami. Pracują nad aktualnymi priorytetami decyzyjnymi swoich klientów i opracowują strategie komunikowania im o własnej z ich potrzebami komplementarności.
Uświadamiają sobie, w jaki sposób praca nad rozwijaniem efektywności osobistej może wspierać podnoszenie skuteczności działań oraz zadowolenia zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Uświadamiają sobie że to samo mogą robić inaczej niż kiedyś i wielu z nich po warsztatach potrafi się do pracy po nowemu zaangażować.

12 osób,
2 dni,
1 trener