Odporność psychiczna

Empowerment i Odporność Psychiczna dla Kobiet w Organizacji – warsztaty budowania odporności psychicznej

Celem naszego programu jest wyposażenie kobiet w narzędzia i strategie niezbędne do budowania odporności psychicznej oraz promowanie empowermentu kobiet na wszystkich szczeblach organizacji. Program ma na celu stworzenie środowiska pracy, które wspiera różnorodność, równość i inkluzywności. Wzmocnienie pozycji kobiet w organizacjach poprzez rozwój osobisty i zawodowy. Budowanie silnej odporności psychicznej w celu efektywnego radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami zawodowymi.
Empowerment kobiet to szczególny ujęcie empowermentu, który skupia się na zwiększaniu siły, niezależności i wpływu kobiet w różnych aspektach życia zawodowego, społecznego, ekonomicznego i politycznego.
W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie pracy, odporność psychiczna staje się kluczowym składnikiem sukcesu zawodowego, szczególnie dla kobiet, które często mierzą się z dodatkowymi wyzwaniami w miejscu pracy.

Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci i promowania sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju.
Nasz program łączy elementy empowermentu kobiet z budowaniem odporności psychicznej, aby wspierać kobiety w rozwijaniu ich pełnego potencjału zawodowego i osobistego. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci i promowania sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju.

Każdorazowo dostosowujemy programu do specyficznych potrzeb i wymagań grupy.


Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono - Warsztaty budowanie odporności psychicznej

Warsztaty „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” to wyprawa w głąb odporności psychicznej, gdzie łatwe odpowiedzi ustępują miejsca głębokiej, świadomej pracy nad sobą.

W tej podróży przez niestabilność rzeczywistości, uczestnicy mają szanse odkryć, jak wyzwania życiowe mogą stać się fundamentem ich osobistego wzrostu. Nie oferujemy gotowych rozwiązań, lecz prowokujemy do refleksji i samorozwoju. Budujemy pełne zaangażowania odkrywanie potencjału uczestnika i granic poprzez autentyczne doświadczenia.

Warsztaty „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” to unikalna propozycja dla firm pragnących wspierać rozwój odporności psychicznej wśród pracowników. Skoncentrowane na wykorzystaniu wyzwań jako szans na wzrost i lepsze zrozumienie siebie, te warsztaty wyposażają uczestników w narzędzia do skutecznego działania, lepszego odnajdywania się w stresie i pod presją.

Warsztaty dostosowane do potrzeb biznesowych, pomagają odkryć i maksymalnie wykorzystać potencjał każdego członka organizacji. Zapraszamy do inwestycji w zasoby ludzkie, które są fundamentem każdego sukcesu.

Każdorazowo dostosowujemy programu do specyficznych potrzeb i wymagań grupy.

2 dni
jeden trener
max 16 osób