Lider

WARSZTATY DLA LIDERÓW I MENADŻERÓW

First time menadżer (FTM)

Oferowanie pracownikom, którzy po raz pierwszy obejmują stanowiska kierownicze, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim, role menedżerskie różnią się znacząco od ról w których pracownik występował poprzednio. Pozostawiony bez kompetencyjnego wsparcia FTM będzie uczył się wolniej, może czuć się sfrustrowany, zniechęcony, zagubiony i osamotniony.
W związku z tym, zapewnienie pracownikom, którzy po raz pierwszy obejmują stanowiska kierownicze, odpowiedniego szkolenia i wsparcia jest kluczowe dla budowania ich umiejętności, pewności siebie i odporności na presję, potrzebnych do odnoszenia sukcesów oraz może pomóc organizacjom uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieprzygotowanych menedżerów, takich jak niskie morale zespołu, wysoka rotacja i spadek produktywności, zaangażowania i dbałości o wynik.
Warsztaty FTM to przekazywanie i ćwiczenie gotowych rozwiązań dla nowych menadżerów.
Ćwiczymy elementarne umiejętności w oparciu o funkcje menadżerskie, zarządzanie sytuacyjne, cykl komunikacji menadżerskiej no i oczywiście feedback wspierający, pozytywny i korygujący.
Po warsztatach dysponują zarówno konkretnymi narzędziami, procedurami, planami ale i umiejętnościami żeby je wdrożyć w swoim miejscu praca. Co ciekawe zdecydowana większość z nich ma również motywację do tego aby opanowane podczas treningu umiejętności wykorzystywać.

12 osób,
1 trener,
forma dwudniowa (minimum), doskonale sprawdzają się również cykle jednodniówek FTM

 

Trening kluczowych kompetencji menadżerskich

Umożliwia uczestnikom odkrywanie i uświadamianie swoich umiejętności i postaw zarządczych. Trening skupia się na trzech kluczowych wymiarach zarządzania: dostarczaniu wyników, rozwijaniu pracowników, i budowaniu zespołów. Nasz program został zaprojektowany, aby wyposażyć uczestnika w konkretne narzędzia do pracy niezbędne budowani efektywności zarówno osobistej jak i zespołowej na każdym poziomie zarządzania.
Trening obejmuje wszystkie kluczowe aspekty zarządzania, od wyników po ludzi. Łączy teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, przygotowując uczestników do rzeczywistych wyzwań menadżerskich.
Każdorazowo dostosowujemy programu do specyficznych potrzeb i wymagań organizacji.

16 osób (doskonale sprawdzają się również cykle kilku jednodniówek menadżerskich)
2 dni

1 trener

 

Efektywna Zmienność Zespołów

Celem warsztatu jest poznanie faz funkcjonowania zespołu, analiza zespołów zadaniowych, w których działają z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz sposobów budowania współpracy, uświadomienie sobie ról, które najczęściej występują w zespołach, przećwiczą zasady zachowania zarówno efektywne, jak i destruktywne, poznają kreatywne podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnorodnych technik twórczego myślenia w zespole. Skupiamy się na: cechach efektywnego zespołu, budowaniu świadomości wspólnego celu, planowaniu i podziale zadań w zespole, wykorzystywaniu potencjału poszczególnych członków zespołu do efektywniejszej pracy oraz angażowaniu w realizację
wspólnego celu i przyjmowaniu odpowiedzialność za wyniki zespołu.
Pomyśl o warsztacie, jeżeli:
• Tworzysz nowy zespół w celu realizacji ważnego dla organizacji zadania
• Zespoły zdaniowe nie funkcjonują efektywnie
• Chcesz przygotować pracowników do efektywnego działania w rotujących zespołach zadaniowych

12 osób,
2 dni,
1 trener

Samoświadomość menadżera

Celem warsztatów jest uświadomienie menedżerom, w jaki sposób poprzez swoje codzienne decyzje i działania kształtują kulturę organizacyjną nie tylko w swoim odrębnym zespole oraz doświadczenie przez nich różnych metod, sposobów i narzędzi służących do budowania efektywnych zespołów, w których będą nie tylko menadżerami ale i liderami. Skupiamy się na: konkretnych działaniach i zachowaniach, dzięki którym, w każdej z czterech funkcji menadżera (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie) lider może wykorzystywać indywidualne predyspozycje i mocne strony podwładnych do budowania efektywnego zespołu. Takiego, w którym pracownicy czują się dobrze zarządzani, mają poczucie, że realizując cele zawodowe realizują również najważniejsze dla siebie cele indywidualne. Tak, by uniknąć lub zminimalizować, marnowanie potencjału najcenniejszych z punktu widzenia organizacji, pracowników.

Pomyśl o warsztacie, jeżeli:
• Chcesz bardziej świadomie przeprowadzać zespół przez zmiany
• Chcesz zwiększyć efektywność zespołu
• Chcesz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa psychologicznego w zespole
• Chcesz bardziej świadomie wpływać na rozwijanie potencjału osobistego ludzi za których jesteś odpowiedzialny
• Szukasz lepszych rozwiązań

12 osób,
2 dni,
1 trener