Obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klienta

2 dni, 12 osób, 1 trener

Warsztaty kompetencyjne dla działu obsługi klienta pozwalające na poznanie i przećwiczenie metod i technik związanych z profesjonalną obsługą klienta. Poprzez różne ćwiczenia, symulacje, studia przypadków dyskusje i refleksje uczestnicy mają możliwość wypracowania adekwatnych do momentu, w którym znajduje się dział standardów, metod i sposobów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego Budowania zaangażowania w realizowanie celów stawianych przez organizację poprzez uświadomienie sobie swojej roli i odpowiedzialności za konkretne działania w strukturze organizacji. Aktywnie  wypracowują metod świadomego radzenia sobie w trudnych sytuacjach wiążących się ze stresem, presją i zmiennością warunków w których na co dzień działaj. Podnoszą efektywność własną jak i zespołową.


Ekskluzywność doświadczeń klienta – warsztaty postaw i umiejętności

2 dni, 12 osób, 2 trenerów

Warsztaty postaw i kompetencji dla wszystkich pracowników w strukturze organizacji, którzy mają bliższy lub dalszy kontakt z klientem. Na bazie najnowszych badań marketingowych, wspierając się wnioskami wynikającymi z badań ekonomistów behawioralnych dajemy możliwość uczestnikom na zbudowanie nowoczesnego i efektywnego podejścia do komunikacji z klientami. Uczestnicy mają okazję przekonać się czy różni się obsługa klienta od doświadczeń klienta, przekonują się dlaczego ekskluzywność doświadczenia klienta jest dla niego taka ważna, dlaczego tracą klientów i w jaki sposób temu zapobiegać. Mają okazję uświadomić sobie wyróżniki ich usługi i produktu i dzięki narzędziem storytellingowym nauczyć się lepiej komunikować te przewagi klientom tak by świadomie podkreślać faktyczne wyróżniki rynkowe swoich usług lub produktów w sposób adekwatny do potrzeb i oczekiwań Klienta.