MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne
MTQ48 oraz MTQPlus

Czym jest certyfikacja MTQ?

Certyfikacja MTQ to możliwość...
Wielu konsultantów biznesowych, trenerów, coachów, terapeutów chcąc być wsparciem w rozwoju dla swoich klientów, poszukuje sprawdzonych narzędzi, które pozwolą im lepiej sprecyzować problemy i potrzeby klientów. Po to, by ich praca, polegająca na inspirowaniu i wspieraniu rozwoju klienta, była dla obu stron bardziej efektywna. Z tej perspektyw kluczowym zagadnieniem wydaje się być możliwość postawiania jak najbardziej trafnej diagnozy.
 

Idealnym rozwiązaniem byłaby skorzystanie z maszyny do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Wkładamy klienta do środka, zadajemy mu pytania, on odpowiada a my dostajemy dokładny obraz tego co tam u niego się w głowie dzieje. Oczywiście to utopia. Po pierwsze, dostęp do takich urządzeń jest ograniczony, po drugie byłoby to dość drogie, po trzecie, zapewne wielu klientów nie dałoby się do tego namówić.
 
Istnieją jednak inne narzędzia umożliwiające lepsze poznanie perspektywy, problemu czy też potrzeb naszych klientów. Firma AQR International już ponad 20 lat temu opracowała i dalej rozwija rodzinę narzędzi MTQ do diagnozowania odporności psychicznej.
 

Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która determinuje w pewnej części to, jak poszczególne osoby reagują w obliczu stresu, presji i wyzwań, w trudnych dla siebie sytuacjach.
 

Dzięki narzędziom z rodziny MTQ Plus możemy zdiagnozować, czego potrzebują klienci w trudnych dla siebie sytuacjach które są niejednoznaczne, stresujące, wymagające od poruszania się poza granicami ich spójności czy strefy komfortu. Pokazują one zarówno strategie sukcesu klienta jak i jego hamulce rozwojowe. Są doskonałym wyjściem do dalszej pracy z wyzwaniami Klientów zarówno indywiduach jak i całych zespołów.
 
Certyfikacja MTQ to szansa na to, aby do wielu innych narzędzi dodać kolejne, które jest dobrze zwalidowane, ma silną podstawę merytoryczną i metodologiczną i od lat sprawdza się na całym świecie w pracy z biznesem, edukacją, organizacjami społecznymi i rządowymi, w coachingu i terapii.
 
Certyfikacja MTQ daje możliwość posługiwania się narzędziami rodziny MTQ Plus. Ale to nie wszystko. Podczas warsztatów licencyjnych dbamy o to aby licencjonowani konsultanci dogłębnie poznali te narzędzia, Żeby mogli przekonać się do czego one się rzeczywiście nadają, a do czego nie.
Przygotowujemy ich do pracy zarówno z narzędziem jak i z klientem. Dbamy o to nauczyli się analizowania wyników testów, wyciągania wniosków, prowadzenie rozmów feedbackowych, projektowania dalszych działań na podstawie wyników. Przekazujemy nasze doświadczenia dotyczące tego w jaki sposób o tych narzędziach rozmawiać z klientem aby łatwiej im je sprzedać. Pracujemy z tymi narzędziami od 10 lat, Jako partnerzy AQR International bierzemy udział w ich rozwijaniu i doprecyzowywaniu, prowadzimy własne badania, używamy tych narzędzi na co dzień.
 
Podczas certyfikacji MTQ przekazujemy nasze doświadczenia dotyczące tego, w jaki sposób o tych narzędziach rozmawiać z klientem aby łatwiej im je sprzedać Tak żeby inwestycja z Certyfikacji MTQ zwracała się nie tylko w efektywności planowanych i przygotowywanych Podczas certyfikacji dzielimy się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, które dla rozwiązań ale i finansowo. Bo umożliwia ona również osiąganie dodatkowych przychodów ze sprzedaży jednostek testowych i sesji feedbackowych. Dbamy o to aby licencjonowany konsultant po warsztacie certyfikującym miał kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące tego dlaczego warto używać narzędzi z rodziny MTQ Plus, oraz jak to robić z korzyścią dla swojego biznesu.
 

Kompleksowe przygotowanie konsultanta do korzystania z narzędzi rodziny MTQ Plus i wspieranie go w jego pracy z narzędziami i klientami jest naszą obietnicą i zobowiązaniem.

mtq 2024

TERMINY CERTYFIKACJI MTQ W 2024

Aby umożliwić Państwu wybór najbardziej dogodnego terminu, ustaliliśmy harmonogram Warsztatów Licencyjnych MTQ na cały 2024 roku - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizujemy ponadto Certyfikację MTQ dla grup zamkniętych - skontaktuj się z nami, a z pewnością ustalimy dogodny termin.

 

certyfikacja mtq z bona fide - Jesteśmy Partnerem AQR International oraz AQR Polska

Od 2015 roku ściśle współpracujemy z AQR International. Bierzemy udział w badaniach, dzielimy się wynikami naszych badań. Na podstawie naszych studiów przypadku rekomendujemy działania rozwojowe. Opracowaliśmy pierwszy w Polsce program warsztatów rozwijania odporności psychicznej który uzyskała akceptację AQR International jako zgodny z metodologią i merytoryką modelu 4C. Braliśmy udział w przygotowywaniu i wdrażaniu standardu MTQPLus. Nasi Master Trenerzy zapraszani są jako współautorzy do opracowywanych i publikowanych pod patronatem AQR.

Badania nad odpornością psychiczną

Pozwalają ustalić jak myślimy, kiedy dzieje się coś dla nas istotnego, pokazują nasze mentalne reakcje. Pomagają zrozumieć dlaczego zachowujemy się określony sposób, gdy coś się dzieje.
Szczególnie wtedy, gdy jest to bodziec nieoczekiwany, gwałtowny, niepożądany, nakładający presję wymuszający zmianę wcześniej efektywnych dla nas zachowań. Opowiadają nam o naszych, bardziej lub mniej świadomych ograniczeniach, lekach, fiksacjach.

 

RODZAJE TESTÓW, które poznasz podczas certyfikacji mtq

MTQ48MTQPlus to dwie wersje narzędzia MTQ (Mental Toughness Questionnaire),  które jest normatywnym testem psychometrycznym dla profesjonalistów (nie wymaga studiów psychologicznych). Narzędzie opracowane zostało przez Petera Clougha i Douglasa S. Strycharczyka.

Odporność psychiczna badana tym kwestionariuszem odnosi się do zestawu pozytywnych cech psychologicznych, które pozwalają jednostkom radzić sobie ze stresem, wyzwaniami i trudnościami życiowymi w sposób skuteczny i adaptacyjny.

Logo-MTQPlus
Logo-MTQ48
mtqplus-roznice
mtq48-roznice

Różnice między MTQPlus a MTQ48

MTQPlus jest to rozbudowaną i rozwojową wersją kwestionariusza MTQ48.
Zawiera dodatkowe pytania i podkategorie, umożliwiając bardziej szczegółową analizę odporności psychicznej.
Miara składa się z 68 pozycji, które umożliwiają diagnozę:
▪ ogólnej odporności psychicznej,
▪ 4 obszarów – 4C,
▪ 8 podskal/czynników kształtującą odporność psychiczną.
MTQPlus skupia się na ośmiu kluczowych obszarach odporności psychicznej. Bada i diagnozuje tym samym odporność psychiczną danej osoby głębiej, co pozwala na wyciąganie bardziej trafnych wniosków.
Raporty po badaniu są bardziej precyzyjne i zindywidualizowane.
Jest to bardziej kompleksowym narzędziem, które może być używane w badaniach, konsultacjach biznesowych, szkoleniach i programach rozwojowych.

MTQ48 jest to pierwotna wersja kwestionariusza MTQ. MTQ48 to oryginalna 48-punktowa miara zapewniająca diagnozę:
▪ ogólnej odporności psychicznej,
▪ 4C obszary/skale i 4 podskale budujące odporność psychiczną.
Jest w stanie określić podstawowe aspekty odporności psychicznej, takie jak:
▪ kontrola emocji,
▪ poziom pewności siebie,
▪ wytrwałość w dążeniu do celu,
▪  podejście do zmian i wyzwań.
Jest to narzędzie wykorzystywane w celach badawczych, szkoleniowych i rozwojowych.

RODZAJE raportów MTQ - certyfikacja

mtq terminy

Korzyści z udziału w certyfikacji MTQ z Bona Fide​

Obiecujemy:

• Będziesz rozumiał/rozumiała koncepcję i model odporności psychicznej z perspektywy tego, w jaki sposób determinuje ona możliwości wykorzystywania i rozwijania potencjału własnego i efektywności osobistej Klienta, zespołu organizacji.

• Będziesz potrafiła/potrafił zdiagnozować jak indywidualne i zespołowe wyniki badań odporności psychicznej wpływają na efektywne budowanie kultury organizacyjne.

• Dzięki wyselekcjonowanym, prawdziwym studiom przypadku, dowiesz się i nauczysz jak analizować indywidualne i zespołowe raporty, tak by móc je łatwo przełożyć na konkretne propozycje rozwiązań dla Klientów.

• Nauczysz się administrowania platformą, tworzenia baz raportów, generowania badań.

• Dostaniesz od nas (poza platformowe) projekty pierwszej komunikacji procesów rozwojowych i zaproszenia do badań tak abyś bo drobnej korekcie mógł z nich korzystać w pracy z własnymi klientami.

• Nauczysz się prowadzić sesje informacji zwrotnej omawiające z klientami wyniki badań (dla chętnych gotowe procedury, które na początku pracy z narzędziem pozwalają by się lepiej przygotować).

• Będziesz mógł/mogła skorzystać z naszego doświadczenia sprzedażowego usług rozwojowych opartych na MTQ Plus.

• Opowiemy Ci i pokażemy jak my budujemy nasze oferty i jak je sprzedajemy.

• Ponieważ przez cały czas wspieramy AQR International w rozwoju narzędzi, prowadzimy badania, wspólnie publikujemy wnioski, gwarantujemy ci dostęp do świeżej wiedzy i najlepszych na dany moment praktyk (również po Certyfikacji MTQ).

• Indywidualna dla Ciebie sesję informacji zwrotnej tak byś sam/sama mógł/mogła sprawdzić jak wygląda Twoja odporność psychiczna i co możesz z nią zrobić.

Firmy, które korzystały z testów MTQ oraz certyfikacji - nasi Klienci:

Atlas, Atlas Ward, Aurovitas, Axa, Bayer, Dentsplysirona, DOZ, Eurocash, Florentyna, Focus Telecom, Globalworth, GLS, HRBreavis, Hortex, ING Bank, Isoqar, Izohan, Komex, MBCC, Merc, Mostostal, Netox, OTCF, PAŻP, Play, Pracuj.pl, Premiumdruk, Profix, PZPS, PZU, Red Bull, Roto, Samsung, Spomlek, Still, Studio Pigeon, Teva, Ursa, Urtica, Veka, Wielton

Wojtek Grad
Master Trener MTQ

Master Trener AQR

Pracuje z odporności psychiczna od 2013 roku. Od 2017 Master Trener AQR International .
Zawodowo konsultant biznesowy i trener.
Gdy po raz pierwszy spotykał się z MTQ uważał, że znalazł konsultanckiego i trenerskiego świętego
Grala, później się na narzędzi i metodologie obraził, bo nie przynosiła mu oczekiwanych efektów.
Następnie dojrzał i się z narzędziem, modelem i metodologią przeprosił, bo dotarło do niego, że to
nie z narzędziem był problem, tylko z jego aplikacją. W tej chwili uważa, że wie już jak to robić, jak to
czytać, jak wykorzystywać, jak o tym mówić, aby inni również poznali użyteczności narzędzia.
Potwierdzają to opinie zarówno klientów, jak i innych konsultantów AQR, że to o czym mówi ma
fajnie poukładanie przemyślane. Że ma dar mówienie o skomplikowanych często sprawach w sposób
ciekawy i inspirujący dla słuchacz i uczestników licznych warsztatów.
Jako pierwszy w Polsce opracował program rozwojowy budowania odporności psychicznej, który w
2015 roku uzyskał akredytację AQR jako spełniający zgodny z narzędziem i podejściem
metodologicznym
Jest współautorem książki wydanej pod patronatem AQR w roku 2023:
How to Create a Resilient and Positive Culture in the Workplace: An OD practitioner`s guide to
developing performance, wellbeing and agility using the mental toughness framework

Katarzyna
Kloskowska-kustosz
Master Trener MTQ

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

Executive coach, psycholog, ekspert rozwoju siły i odporności psychicznej, trener, menedżer, przedsiębiorca, Posiada unikatowy mix kompetencji i doświadczeń, który pozwala jej – jak mówią jej klienci – widzieć więcej i tym samym bardzo skutecznie pomagać klientom w ich rozwoju i rozwoju ich firm.
Posiada ogromną intuicję biznesową pozwalającą jej przewidywać trendy w zarządzaniu ludźmi. W 2005 r jako pierwsza na rynku polskim zaczęła mówić i pisać o wypaleniu zawodowym wśród menedżerów i konieczności profilaktyki w tym obszarze.
Już wówczas mówiła w mediach o konieczności wprowadzenia w firmach Psychicznego BHP, przewidując konieczność wdrożenia zasad i procesów pomagających poradzić sobie z „wypadkowością psychiczną”, tak jak w XIX wieku musieliśmy poradzić sobie z „wypadkowością fizyczną” w firmach.
Jeden z jej artykułów o profilaktyce wypalenia zawodowego trafił w ręce członków zespołu AQR, który pod skrzydłami profesora Petera Clougha i dr Douga Strycharczyka pracował nad modelem siły i odporności psychicznej oraz jej pomiarem. Telefon z firmy AQR do Katarzyny Kloskowskiej-Kustosz zaowocował podpisaniem w roku 2006 umowy pomiędzy AQR a firmą prowadzoną wówczas przez Katarzynę – 3K Coaching. To zapoczątkowało kolejne kroki: wprowadzenie testu MTQ48 na rynek polski, badanie siły i odporności populacji polskiej pracującej, badanie siły i odporności handlowców i jej przełożenia na efektywność, badanie osób na wysokich stanowiskach i wiele innych, publikowanych bardzo szeroko w mediach, między innymi w Harward Business Review.
Wspólnie z Dariuszem Nowickim – jednym z najbardziej doświadczonych psychologów sportu w Polsce – stworzyła, w oparciu o badanie siły i odporności,program rozwojowy dla sportowców – Mental Win.
Katarzyna stosuje test MTQ48 oraz rozwija siłę i odporność psychiczną klientów od 19 lat, co czyni ją niekwestionowanym liderem i ekspertem w tej dziedzinie.
Jej wiedza w obszarze badania oraz rozwoju siły i odporności psychicznej, badania i rozwoju przywództwa, połączona z doświadczeniem biznesowym i psychologicznym doceniana jest przez największych liderów na rynku.
Jej głębokie rozumienie leadershipu, będącego odpowiedzią na wyzwania naszych czasów zaowocowało zaproszeniem przez dr Douga Strycharczyka i profesora Johnego Perry do stworzenia, wspólnie ze znanymi ekspertami z całego świata, książki wydanej na początku 2024 r. pt.: „Who cares wins. Leadership Practice for the 21st Century”.

Inne publikacje, które współtworzyła:
„Developing Mental Toughness”, Peter Clough i Doug Strycharczyk, Kogan Page, 2014
„Systemy wysoce efektywnej pracy / High Performance Work Systems” pod red. prof. Stanisławy Borkowskiej, IPiSS, 2008
„Metoda Warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych” pod redakcją Alicji Majewskiej Gałęziak, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2001

 

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - ARTYKUŁY

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - publikacje

Koszt udziału w dwudniowej certyfikacji MTQ Plus

2 750 PLN netto (3 382,5 PLN brutto)

Jeśli chcesz, abyśmy przeprowadzili zamknięty warsztat dla Twojej organizacji, zespół czy grupy skontaktuj się z nami, a otrzymasz indywidualną wycenę oraz ustalimy dogodny termin.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.