Odporność psychiczna a Empowerment Kobiet

Czy wiesz, że Odporność psychiczna może zwiększyć Empowerment kobiet?
Odkryj, co znaleźliśmy w naszym badaniu.

Analizowaliśmy interakcje między odpornością psychiczną (MT) a Empowerment Kobiet (EF) na dwóch frontach:
➡️ Porównanie między próbką mężczyzn a kobiet, zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych w tej samej firmie;
➡️ Porównanie między grupą kobiet, a drugą próbką kobiet zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych w innej firmie.

Co odkryliśmy?

To badanie ujawniło istotne wyniki dotyczące związku między odpornością psychiczną a empowermentem kobiet w organizacjach.
W szczególności kobiety na stanowiskach kierowniczych wykazały wyższy poziom MT niż mężczyźni na podobnych stanowiskach, co podkreśla, jak kobiety na stanowiskach kierowniczych często muszą stawić czoło dodatkowym wyzwaniom, aby przezwyciężyć tzw. „szklany sufit” i osiągnąć pozycję zarządczą w firmach.
Również w odniesieniu do kobiet na stanowiskach operacyjnych (szczególnie na poziomie Pewności siebie), widoczne jest znaczenie wiary we własne umiejętności dla wzmocnienia kobiet.
Wyniki pokazują, jak ważne jest aktywne zaangażowanie organizacji w wsparcie polityki płciowej poprzez wzmacnianie wymiarów kulturowych.
Jednak równie istotne jest wprowadzanie ukierunkowanych inicjatyw mających na celu wsparcie Wzmocnienia Kobiet, aby umożliwić kobietom rozwinięcie pewności siebie i determinacji niezbędnych do rozważenia pozycji przywódczych i możliwości rozwoju zawodowego jako osiągalnych i pożądanych celów.

Dlaczego to ważne?

Wyniki ilustrują, jak szkolenia z odporności psychicznej mogą znacząco zwiększyć
empowerment kobiet.
Kobiety na stanowiskach kierowniczych uzyskały wyższe wyniki, zwłaszcza w skali
Pewności siebie, co sugeruje, że środowisko pracy promujące Odporność psychiczną może zachęcać do rozwoju wiary we własne umiejętności.
Tworzy to błędny krąg, w którym kobiety są bardziej skłonne do poszukiwania i
wykorzystywania się pojawiających się możliwości, poprawiając tym samym swój osobisty i zawodowy rozwój.

Co możemy z tego wynieść?

Te wyniki podkreślają znaczenie aktywnego promowania empowermentu kobiet w
organizacjach w celu promowania różnorodności płciowej i równych szans, a więc tworzenia bardziej inkluzywnego i współpracującego środowiska pracy.
Inwestowanie w empowerment kobiet może przyczynić się nie tylko do ich indywidualnego sukcesu, ale także do wzrostu i sukcesu całej organizacji. Istotne jest zrozumienie, że wysiłki na rzecz wzmocnienia muszą być głęboko zakorzenione w kulturze firmy i obejmować wszystkie poziomy hierarchiczne. Podejście od góry do dołu, bez wsparcia od dołu, ryzykuje ograniczenie skuteczności takich inicjatyw i nie osiągnięcie trwałych wyników na dłuższą metę.

Jak możemy pomóc?

My, w WISE~ING, zobowiązujemy się do wsparcia wzmocnienia kobiet poprzez programy rozwoju wytrzymałości psychicznej i elastyczności psychicznej dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Dowiedz się więcej o naszych programach rozwoju i jak mogą one przyczynić się do
wzmocnienia kobiet, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem info@wise-ing.it lub telefonicznie pod numerem +39 393 9170258. Więcej informacji na temat wytrzymałości psychicznej można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mtqplus.it

Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus lub aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ

Skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl

lub odwiedź:
MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus z Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
Mental Toughness and Female Empowerment