badanie odporności psychicznej w pracy terapeutycznej

Dlaczego narzędzia do badania odporności psychicznej i jej pomiar może być ważne dla terapeutów?

Znajomość odporności psychicznej klienta może mieć znaczący wpływ na efektywność pracy terapeuty na kilku różnych płaszczyznach:

  • Indywidualne podejście terapeutyczne: Świadomość poziomu odporności psychicznej klienta pozwala terapeucie dostosować podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta. Zachowanie klienta może być różne w różnych sytuacjach, ponieważ reaguje na różne okoliczności. Jednak sposób, w jaki myśli, jest najczęściej taki sam. Jeśli coś go gniewa, przeraża, irytuje, stresuje w pewnych okolicznościach, będzie irytowało w innych. Terapeuci mogą lepiej zrozumieć, jak klient radzi sobie ze stresem i trudnościami życiowymi oraz jakie strategie radzenia sobie są dla niego skuteczne.
  • Lepsze zrozumienie reakcji klienta: Wiedza na temat odporności psychicznej klienta może pomóc terapeucie lepiej zrozumieć, dlaczego klient reaguje w określony sposób na konkretne wyzwania życiowe lub stresujące sytuacje. To zrozumienie może prowadzić do lepszej identyfikacji i interpretacji symptomów oraz do opracowania bardziej trafnych interwencji terapeutycznych.
  • Dostosowanie strategii terapeutycznych: Terapeuci mogą dostosować swoje strategie terapeutyczne w oparciu o poziom odporności psychicznej klienta. Na przykład, jeśli klient ma wysoką odporność psychiczną, terapeuta może skupić się na strategiach rozwoju osobistego lub umiejętności radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. W przypadku klientów o niższej odporności psychicznej, terapeuci mogą skupić się na budowaniu podstawowych umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, presją, nieprzewidywalnymi sytuacjami Osoby o
  • niższej odporności psychicznej mogą być bardziej podatne na doświadczanie depresji, lęku w porównaniu z osobami o wyższej odporności psychicznej. Ich reakcje na stres mogą prowadzić do chronicznego napięcia emocjonalnego i ryzyka wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu w grupie..
  • Budowanie relacji terapeutycznej: Świadomość odporności psychicznej klienta może także wpłynąć na budowanie relacji terapeutycznej. Terapeuci, którzy wykazują zrozumienie i empatię wobec poziomu odporności psychicznej klienta, mogą stworzyć bardziej wspierającą i odpowiednio dostosowaną atmosferę terapeutyczną.
  • Monitorowanie postępów terapeutycznych: Znajomość odporności psychicznej klienta może pomóc terapeucie w monitorowaniu postępów terapeutycznych i ocenie skuteczności interwencji terapeutycznych. Regularne oceny odporności psychicznej mogą pomóc w identyfikacji zmian w funkcjonowaniu klienta oraz w dostosowaniu planu terapeutycznego w miarę potrzeb.

Podsumowując, znajomość odporności psychicznej klienta to kolejne narzędzie w pracy terapeuty. Pozwala lepiej zobaczyć, poznać głębiej przyczyny zachowań klientów w wielu konkretnych i istotnych dla nich sytuacjach. Pozwala wyciągać bardziej trafne wnioski. Ma istotny wpływ na efektywność pracy terapeuty poprzez dostosowanie podejścia terapeutycznego, lepsze zrozumienie reakcji klienta, dostosowanie strategii terapeutycznych, budowanie relacji terapeutycznej oraz monitorowanie postępów terapeutycznych. Dzięki temu terapeuci mogą bardziej efektywnie wspierać klientów w osiągnięciu ich celów terapeutycznych.

Autor: Wojtek Grad (Bona Fide)