ILM72 Certyfikacja – warsztaty licencyjne
z badania stylów przywództwa i jego rozwoju

Czym jest certyfikacja ILM72?

Certyfikacja ILM72 jest inwestycją w rozwój zawodowy, która otwiera nowe możliwości przed specjalistami pragnącymi efektywnie wspierać rozwój kompetencji przywódczy w ramach swoich organizacji lub jako niezależni konsultanci.
 
Nazwa ILM w kontekście narzędzia ILM72, opracowanego przez AQR International, to skrót od Integrated Leadership Model, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Zintegrowany Model Przywództwa. Jest to nazwa dobrze oddająca charakter narzędzia, które integruje różne teorie i praktyki przywódcze w celu stworzenia kompleksowego systemu oceny i rozwoju kompetencji liderów.

Certyfikacja ILM72 to szansa na to, aby do wielu innych narzędzi dodać kolejne, które jest dobrze zwalidowane, ma silną podstawę merytoryczną i metodologiczną i od lat sprawdza się na całym świecie w pracy z biznesem, w coachingu i mentoringu.
 
Certyfikacja ILM72 daje możliwość świadomego posługiwania się tym narzędziem do określania Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Ale to nie wszystko. Podczas warsztatów licencyjnych dbamy o to, aby licencjonowani konsultanci dogłębnie poznali to narzędzie, Żeby mogli przekonać się do czego one się rzeczywiście nadają, a do czego nie. Przygotowujemy ich do pracy zarówno z narzędziem jak i z klientem. Dbamy o to by nauczyli się analizowania wyników testów, wyciągania wniosków, prowadzenie rozmów feedbackowych, projektowania dalszych działań na podstawie wyników. Przekazujemy nasze doświadczenia dotyczące tego, w jaki sposób o tych narzędziach rozmawiać z klientem aby łatwiej im je sprzedać.
 
Z ILM72 pracujemy od 10 lat. Jako partnerzy AQR International bierzemy udział w jego rozwijaniu i doprecyzowywaniu, prowadzimy własne badania, używamy go na co dzień w swojej pracy.
 
Tworzenie ILM72 było motywowane potrzebą dostarczenia organizacjom narzędzia, które nie tylko pomaga zrozumieć styl przywódczy, ale również dostarcza danych umożliwiających skuteczniejsze zarządzanie zespołami i lepsze dopasowanie liderów do specyficznych ról w firmie.
Model ten jest zatem nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również platformą rozwojową, umożliwiającą liderom i organizacjom budowanie bardziej efektywnego przywództwa poprzez lepsze zrozumienie własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy.

TERMINY CERTYFIKACJI ILM72 W 2024

Aby dać Państwu możliwość wyboru dogodnego terminu, ustaliliśmy harmonogram Warsztatów Licencyjnych ILM72 na cały 2024 roku.

Organizujemy ponadto Warsztaty Licencyjne ILM72 dla grup zamkniętych.
 
Skontaktuj się z nami, a z pewnością ustalimy dogodny termin.

DLA KOGO CERTYFIKACJA Z BADANIA I ROZWOJU PRZYWÓDZTWA ILM72?

Certyfikacja ILM72 jest kluczowym elementem dla profesjonalistów HR, trenerów, coachów oraz konsultantów, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie diagnozowania i rozwoju stylów przywódczych w organizacjach. Oto, co umożliwia certyfikacja ILM72:

1. Profesjonalne wykorzystanie narzędzia: Certyfikacja upoważnia do profesjonalnego stosowania ILM72 w pracy z klientami, co umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz i ocen stylów przywódczych w różnych organizacjach.

2. Zrozumienie i interpretacja wyników: Certyfikacja zapewnia dogłębne zrozumienie tego, jak interpretować wyniki dostarczane przez ILM72, co jest kluczowe dla zapewnienia wartościowych wskazówek i rekomendacji dla liderów i menedżerów.

3. Rozwój umiejętności coachingowych: Uczestnicy certyfikacji uczą się, jak efektywnie korzystać z ILM72 w procesach coachingowych i rozwojowych, co umożliwia lepsze wsparcie klientów w ich osobistym i zawodowym rozwoju.

4. Doskonalenie praktyk HR i doradztwa: Certyfikacja umożliwia specjalistom HR i konsultantom biznesowym rozwijanie praktyk związanych z zarządzaniem talentami, planowaniem sukcesji i budowaniem skutecznych zespołów przywódczych.

5. Dostęp do narzędzi i materiałów: Osoby certyfikowane otrzymują dostęp do pełnego zestawu narzędzi, materiałów i zasobów, które są niezbędne do efektywnego stosowania ILM72 w praktyce.

6. Budowanie wiarygodności i autorytetu: Certyfikacja ILM72 zwiększa wiarygodność profesjonalistów, podkreślając ich kwalifikacje w zakresie zaawansowanej diagnozy i rozwoju przywództwa, co może przyciągać nowych klientów i rozszerzać zakres świadczonych usług.

7. Stały rozwój zawodowy: Program certyfikacji często obejmuje aktualizacje i dostęp do najnowszych badań i trendów w dziedzinie przywództwa, co pozwala na ciągły rozwój zawodowy i utrzymanie aktualności wiedzy i umiejętności.

8. Sieć profesjonalistów: Certyfikacja daje możliwość nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami, którzy również używają ILM72. Jest to cenne źródło wymiany doświadczeń, wiedzy oraz najlepszych praktyk.

9. Wsparcie od AQR International: Osoby certyfikowane mogą liczyć na wsparcie techniczne i merytoryczne od AQR International, co jest szczególnie wartościowe w przypadku pytań czy problemów związanych z wykorzystaniem narzędzia.

10. Konkurencyjność na rynku: Posiadanie certyfikacji ILM72 może stanowić znaczący atut na rynku pracy, zwiększając atrakcyjność profesjonalisty w oczach obecnych i potencjalnych pracodawców oraz klientów.

WYKORZYSTANIE TESTÓW ILM72

Narzędzie ILM72 jest niezwykle wartościowe dla szerokiego spektrum zastosowań w ramach organizacji oraz w praktyce konsultingowej i coachingowej. ILM72 stanowi cenne narzędzie dla każdej organizacji czy praktyki konsultingowej, umożliwiając głębsze zrozumienie i rozwój kompetencji przywódczych, które są kluczowe dla sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Poniżej przedstawiam, do czego warto wykorzystywać narzędzie ILM72:

1. Rozwój przywództwa: ILM72 pozwala na identyfikację i rozwój kluczowych umiejętności przywódczych, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania i prowadzenia zespołów.

2. Coaching i mentoring: Narzędzie to jest doskonałym źródłem informacji dla coachów i mentorów, którzy chcą skuteczniej wspierać swoich klientów w osiąganiu ich celów zawodowych i osobistych poprzez zrozumienie ich stylów przywódczych.

3. Zarządzanie zmianą: W okresach transformacji organizacyjnej, ILM72 może pomóc liderom lepiej zrozumieć, jakie style przywódcze są najbardziej efektywne w nowym kontekście, co przyczynia się do bardziej płynnego i efektywnego procesu zmian.

4. Budowanie zespołów: Narzędzie to pozwala menedżerom i liderom zespołów na lepsze zrozumienie dynamiki grupowej i dostosowanie strategii zarządzania do indywidualnych stylów przywódczych członków zespołu.

5. Planowanie sukcesji: ILM72 umożliwia identyfikację i rozwój potencjalnych liderów w organizacji, co jest kluczowe dla planowania sukcesji na kluczowych stanowiskach.

6. Rekrutacja i selekcja: Wykorzystanie ILM72 w procesach rekrutacyjnych może pomóc w ocenie, czy kandydaci posiadają odpowiednie style przywódcze pasujące do kultury i potrzeb organizacji.

7. Ocena wydajności: Narzędzie może być używane do regularnych ocen wydajności liderów, oferując obiektywne dane dotyczące ich kompetencji przywódczych i obszarów wymagających rozwoju.

8. Rozwój organizacyjny: ILM72 dostarcza danych, które mogą wspierać decyzje dotyczące rozwoju organizacyjnego, w tym formowanie kultury organizacyjnej, rozwój kompetencji oraz strategie motywacyjne.

9. Rozwiązanie konfliktów: Zrozumienie różnych stylów przywódczych dzięki ILM72 może pomóc w lepszym zarządzaniu konfliktami w organizacji, poprzez dostosowanie strategii komunikacji i negocjacji.

10. Personalizacja szkoleń: Na podstawie wyników z ILM72, programy szkoleniowe mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb liderów, co zwiększa ich skuteczność i efektywność.

Jesteśmy Partnerem AQR polska oraz AQR International

Chciałoby się powiedzieć, że Bona Fide nawiązała współprace na polu badania Stylów Przywództwa z AQR bo jest/była bardzo innowacyjna. Tak nie było. Bona Fide jest wprawdzie innowacyjna, to znaczy stara się klientom oferować innowacyjne dla nich rozwiązania, ale w tamtym przypadku jesieni 2015 roku powodem była rozpacz. Duża organizacja w  strukturalnej zmianie potrzebowała wsparcia dla swoich liderów, tak by przygotować ich do wprowadzenie nowej, spójnej kultury organizacyjnej, dla której podstawą miał być spójny model zarządzania, oparty na tych samych zasadach i zachowaniach liderów  bez względu na ich miejsce w hierarchii zarządzania. Nie mięliśmy pomysłu jak to zrobić, by proponowane rozwiązanie było prawdziwą odpowiedzią na potrzeby organizacji

Znaliśmy wcześniej model ILM, niemniej jednak nie było to nasze kluczowe w działaniach narzędzie. Z desperacji, aby znaleźć rozwiązanie dla Klienta skontaktowaliśmy się z AQR, przedstawiliśmy problem i wspólnie opracowaliśmy efektywne dla Klienta rozwiązanie.

 

 

Badania nad stylami przywództwa

Tworzenie ILM72 było motywowane potrzebą dostarczenia organizacjom narzędzia, które nie tylko pomaga zrozumieć styl przywódczy, ale również dostarcza danych umożliwiających skuteczniejsze zarządzanie zespołami i lepsze dopasowanie liderów do specyficznych ról w firmie.
Narzędzie ILM72 jest wynikiem przemyślanej integracji teorii przywódczych z praktycznymi potrzebami organizacji, co czyni je jednym z bardziej zaawansowanych narzędzi do diagnozy i rozwoju stylów przywódczych. Jego rozwój był wspierany ciągłym badaniem, testowaniem i doskonaleniem, co pozwoliło stworzyć narzędzie zarówno naukowo wiarygodne, jak i praktycznie przydatne.

Proces tworzenia ILM72:

1. Badania i rozwój: Proces tworzenia ILM72 opierał się na szeroko zakrojonych badaniach dotyczących przywództwa oraz psychologii pracy. Zespół ekspertów pod kierownictwem specjalistów z AQR International, w tym psychologów pracy, specjalistów od HR i konsultantów biznesowych, przeprowadził analizę dostępnych modeli przywódczych oraz potrzeb organizacji.

2. Integracja teorii i modeli przywódczych: ILM72 zostało zaprojektowane na podstawie integracji różnych teorii i modeli przywódczych, które są popularne i uznane w literaturze zarządzania i psychologii. Zespół badał różne podejścia do przywództwa, od teorii cech po modele sytuacyjne i transformacyjne, aby stworzyć kompleksowe narzędzie, które uwzględnia różnorodne aspekty
przywództwa.

3. Testowanie i walidacja: Po opracowaniu wstępnego modelu narzędzia, przeprowadzono serię testów pilotażowych, aby zweryfikować jego skuteczność i wiarygodność. Testy te pomogły dostosować narzędzie do praktycznych potrzeb użytkowników i upewnić się, że mierzy ono to, co ma mierzyć, z odpowiednią dokładnością.

4. Iteracyjne doskonalenie: Na podstawie zebranych danych i feedbacku od wczesnych użytkowników, narzędzie było sukcesywnie doskonalone, aby lepiej służyć organizacjom i liderom w rozwoju ich kompetencji przywódczych.

5. Szkolenia i certyfikacja: Aby zapewnić, że ILM72 jest poprawnie stosowane w praktyce, AQR International opracowało również program szkoleniowy i certyfikacyjny dla konsultantów, coachów i specjalistów HR, którzy chcą używać tego narzędzia w swojej pracy.

Model ten jest zatem nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również platformą rozwojową, umożliwiającą liderom i organizacjom budowanie bardziej efektywnego przywództwa poprzez lepsze zrozumienie własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy.

RODZAJE raportów ILM72

Korzyści z udziału w certyfikacji ILM72 z Bona Fide​

Obiecujemy:
 

Będziesz rozumiał/rozumiała koncepcję i model Zintegrowanego Modelu Przywództwa z perspektywy menadżera, zespołu, organizacji i podwładnego.
Będziesz potrafiła/potrafił zdiagnozować jak wyniki ILM wpływają na spójne budowanie kultury zarządczej i organizacyjnej.
Dzięki studiom przypadku, pochodzącym z naszej praktyki biznesowej, dowiesz się i nauczysz, jak analizować wyniki, tak by móc je łatwo przełożyć na konkretne propozycje rozwiązań dla Klientów.
Nauczysz się administrowania platformą, tworzenia baz raportów, generowania badań na dodatkowej sesji.
Zaproponujemy Ci gotowe i sprawdzone (poza platformowe) projekty pierwszej komunikacji procesów rozwojowych i zaproszenia do badań tak, abyś mógł/a z nich korzystać w pracy z własnymi klientami.
Nauczysz się prowadzić sesje informacji zwrotnej omawiające z klientami wyniki badań (dla chętnych gotowe procedury, które na początku pracy z narzędziem pozwalają by się lepiej przygotować).
Uświadomisz sobie jak projektować procesy rozwojowe oparte na uzyskanych wynikach ILM.
Będziesz miała/miał możliwość zweryfikowania na ile MTQPlus i ILM nawzajem się wspierają w zadaniach diagnostycznych i rozwojowych.

Firmy, które korzystały z testów ILM – nasi Klienci:

Netbox Group, Dentsplysirona, Aurovitas, Bayer, Urtica, DOZ, Studio Pigeon, PGF, Teva, Adamed, Atlas, KCR, Florentyna, Izohan, GLS, Globalworth, MBCC, Veka, Karmar, Spomlek, HBreavis, Arvato oraz wiele innych.

 

Nasze wyróżniki

Co, oprócz ponad 10 lat doświadczenia w wykorzystywania modelu ILM, jego wdrażaniu w różnych procesach rozwojowych w wielu organizacjach jest warte podkreślenia z naszej strony:

Bona Fide jest, przez naszych klientów, uznawana jako dostawca efektywnych usług szkoleniowych i doradztwa, co gwarantuje, że program certyfikacji będzie przeprowadzony na najwyższym poziomie.
Poza tym bardzo lubimy dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Zapewniamy Uczestnikom dostęp do wiedzy eksperckiej i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania narzędzia ILM72.
Zapewniamy kompleksowe podejście obejmujące zarówno teoretyczne podstawy modelu ILM72, jak i praktyczne umiejętności potrzebne do jego zastosowania, interpretacji wyników oraz doradztwa.
Wsparcie po certyfikacji oferuje długoterminowe wsparcie po zakończeniu certyfikacji, włączając w to dodatkowe materiały edukacyjne, konsultacje i możliwość uczestnictwa w sieci profesjonalistów, co sprzyja dalszemu rozwojowi i wymianie doświadczeń.
Dostosowanie do lokalnego rynku będąc firmą działającą na lokalnym rynku, dostosowujemy certyfikację do specyficznych potrzeb i wymagań lokalnych firm, co czyni szkolenie jeszcze bardziej praktycznym i odpowiednim do realiów uczestników.


Wojtek Grad
Master Trener ILM72

Master Trener AQR

Były menadżer który w swojej pracy trenerskiej i konsultanckiej wierzy, że bycie menadżerem polega na byciu dobrym człowiekiem. Głęboko wierzy w to, ze większość menadżerów ma wszelkie niezbędne umiejętności, aby dla ludzi, za których odpowiadają, stać się efektywnymi liderami. Nie zawsze tylko wiedzą jak to zrobić. Bardzo często wynika to z tego, że nikt ich rzemiosła menadżerskiego nie uczył wcześniej. Uważa, że dużo łatwiej stać się świadomym liderem, gdy menadżer opanuje menadżerskie abecadło i uświadomi sobie jakie są jego preferowane style zarządzania, przyjrzy się temu jak w związku z tym działa jego zespół i na bazie tego podejmie świadomą decyzje co może i chce zmienić w swoich zachowaniach.

Z ILM72 pracuje od 2013 roku, od 2017 Master trener AQR International.

Katarzyna
Kloskowska-kustosz
Master Trener ILM72

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

Executive coach, psycholog, ekspert rozwoju siły i odporności psychicznej, trener, menedżer, przedsiębiorca, Posiada unikatowy mix kompetencji i doświadczeń, który pozwala jej – jak mówią jej klienci – widzieć więcej i tym samym bardzo skutecznie pomagać klientom w ich rozwoju i rozwoju ich firm.
Posiada ogromną intuicję biznesową pozwalającą jej przewidywać trendy w zarządzaniu ludźmi. W 2005 r jako pierwsza na rynku polskim zaczęła mówić i pisać o wypaleniu zawodowym wśród menedżerów i konieczności profilaktyki w tym obszarze.
Już wówczas mówiła w mediach o konieczności wprowadzenia w firmach Psychicznego BHP, przewidując konieczność wdrożenia zasad i procesów pomagających poradzić sobie z „wypadkowością psychiczną”, tak jak w XIX wieku musieliśmy poradzić sobie z „wypadkowością fizyczną” w firmach.
Jeden z jej artykułów o profilaktyce wypalenia zawodowego trafił w ręce członków zespołu AQR, który pod skrzydłami profesora Petera Clougha i dr Douga Strycharczyka pracował nad modelem siły i odporności psychicznej oraz jej pomiarem. Telefon z firmy AQR do Katarzyny Kloskowskiej-Kustosz zaowocował podpisaniem w roku 2006 umowy pomiędzy AQR a firmą prowadzoną wówczas przez Katarzynę – 3K Coaching. To zapoczątkowało kolejne kroki: wprowadzenie testu MTQ48 na rynek polski, badanie siły i odporności populacji polskiej pracującej, badanie siły i odporności handlowców i jej przełożenia na efektywność, badanie osób na wysokich stanowiskach i wiele innych, publikowanych bardzo szeroko w mediach, między innymi w Harward Business Review.
Wspólnie z Dariuszem Nowickim – jednym z najbardziej doświadczonych psychologów sportu w Polsce – stworzyła, w oparciu o badanie siły i odporności,program rozwojowy dla sportowców – Mental Win.
Katarzyna stosuje test MTQ48 oraz rozwija siłę i odporność psychiczną klientów od 19 lat, co czyni ją niekwestionowanym liderem i ekspertem w tej dziedzinie.
Jej wiedza w obszarze badania oraz rozwoju siły i odporności psychicznej, badania i rozwoju przywództwa, połączona z doświadczeniem biznesowym i psychologicznym doceniana jest przez największych liderów na rynku.
Jej głębokie rozumienie leadershipu, będącego odpowiedzią na wyzwania naszych czasów zaowocowało zaproszeniem przez dr Douga Strycharczyka i profesora Johnego Perry do stworzenia, wspólnie ze znanymi ekspertami z całego świata, książki wydanej na początku 2024 r. pt.: „Who cares wins. Leadership Practice for the 21st Century”.

Inne publikacje, które współtworzyła:
„Developing Mental Toughness”, Peter Clough i Doug Strycharczyk, Kogan Page, 2014
„Systemy wysoce efektywnej pracy / High Performance Work Systems” pod red. prof. Stanisławy Borkowskiej, IPiSS, 2008
„Metoda Warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych” pod redakcją Alicji Majewskiej Gałęziak, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2001

 

Koszt udziału w certyfikacji ILM72

1 998,75 zł brutto

Jeśli chcesz, abyśmy przeprowadzili zamknięty warsztat dla Twojej organizacji, zespół czy grupy skontaktuj się z nami, a otrzymasz indywidualną wycenę oraz ustalimy dogodny termin.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.