Ilm72 – korzyści dla organizacji

Jakie są korzyści z wdrożenie testów ILM72 w organizacji?
ILM72 to zaawansowane narzędzie diagnostyczne i rozwojowe stworzone przez AQR International, które jest dedykowane do oceny i rozwoju kompetencji przywódczych. Jego aplikacja w środowisku biznesowym jest szeroka i przynosi wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla liderów na różnych szczeblach zarządzania. Dzięki głębokiej analizie stylów przywódczych, ILM72 pozwala na identyfikację kluczowych obszarów, które wymagają rozwinięcia, oraz dostarcza narzędzi niezbędnych do skuteczniejszego zarządzania zespołami i całymi organizacjami.


Korzyści stosowania ILM72 w organizacjach (na podstawie naszych doświadczeń wynikających z wdrażania tego narzędzi):

Strategiczne dopasowanie liderów do ról:

ILM72 pomaga w identyfikacji stylów przywódczych, które najlepiej pasują do specyficznych ról i zadań w organizacji. Dzięki temu menedżerowie HR mogą skuteczniej planować alokacje zasobów ludzkich, co bezpośrednio wpływa na efektywność operacyjną.

Personalizacja rozwoju zawodowego:

Narzędzie umożliwia dostosowanie programów rozwojowych do indywidualnych potrzeb liderów, co zwiększa ich zaangażowanie i motywację do pracy. Jest to szczególnie ważne w kontekście retencji talentów i zwiększania ich satysfakcji zawodowej.

Optymalizacja zespołów projektowych:

Poprzez zrozumienie, jakie style przywódcze są najbardziej efektywne w różnych sytuacjach projektowych, organizacja może lepiej skomponować zespoły projektowe, co zwiększa szanse na sukces projektu.

Zwiększenie produktywności:

Liderzy, którzy są świadomi swoich stylów przywódczych, są w stanie lepiej motywować swoje zespoły, co prowadzi do zwiększenia ich produktywności i efektywności w realizacji powierzonych zadań.

Rozwijanie kultury organizacyjnej:

Regularne stosowanie ILM72 pomaga w kształtowaniu i utrzymaniu pożądanej kultury organizacyjnej, promując wartości takie jak otwartość, uczciwość, współpraca i innowacyjność.

Wsparcie zarządzania zmianą:

Narzędzie to jest szczególnie przydatne w okresach transformacji i zmian, gdzie potrzeba silnego i elastycznego przywództwa jest kluczowa. Liderzy mogą lepiej zarządzać zmianą, będąc świadomi swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Globalne zastosowanie i skalowalność:

ILM72 jest narzędziem globalnym, co oznacza, że jego zastosowanie jest efektywne niezależnie od kontekstu kulturowego, co jest szczególnie ważne dla międzynarodowych korporacji.

Rozwój przywództwa na każdym szczeblu:

Narzędzie to nie jest ograniczone tylko do wyższych szczebli zarządzania. Może być stosowane do rozwoju liderów na wszystkich poziomach organizacji, co sprzyja tworzeniu silnych liderów wewnętrznych.

Korzyści ILM72 – podsumowanie:

ILM72 to kluczowe narzędzie, które umożliwia organizacjom nie tylko zrozumienie i rozwijanie swoich liderów, ale także dostosowanie ich kompetencji do bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych. Wdrożenie tego narzędzia przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej poprzez skuteczniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe. Buduje też markę organizacji przyjaznej pracownikom wśród potencjalnych kandydatów do pracy, szczególnie wśród pokolenia Z. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, ILM72 jest nieocenionym wsparciem w procesie zarządzania talentami i budowania przyszłościowej organizacji.


Autor: Wojtek Grad