Wzajemny wpływ znajomości Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM) i teorii czterech napędów na efektywne zarządzanie pokoleniem Z

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, menedżerowie i liderzy organizacji stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania różnorodnymi pokoleniami pracowników, w tym pokoleniem Z.
Pokolenie to wnosi do środowiska pracy nowe oczekiwania i wartości. W odpowiedzi na te wyzwania, liderzy mogą skorzystać z połączenia dwóch narzędzi: Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM) oraz teorii czterech napędów, aby zwiększyć skuteczność zarządzania i motywowania młodszych pracowników.

Przywodztwo-IL

Zintegrowany Model Przywództwa (ILM) a efektywne zarządzanie pokoleniem Z

ILM jest kompleksowym podejściem, które pomaga liderom zrozumieć i rozwijać ich unikalny styl przywództwa. Model koncentruje się na analizie indywidualnych predyspozycji lidera, umożliwiając identyfikację silnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Przez samoocenę i feedback, liderzy mogą dostosować swoje metody zarządzania, by lepiej odpowiadać na potrzeby swojego zespołu, co jest kluczowe w kontekście różnorodności pokoleniowej.

Teoria czterech napędów

Opracowana przez Paula R. Lawrence’a i Nitina Nohrię, teoria czterech napędów twierdzi, że każdy człowiek jest motywowany przez cztery podstawowe napędy: nabywanie, więź, naukę i obronę. Zrozumienie tych napędów pozwala liderom na projektowanie środowiska pracy, które motywuje poprzez adresowanie tych fundamentalnych potrzeb, co jest szczególnie ważne w kontekście pokolenia Z, które ceni sobie możliwości rozwoju, elastyczność i poczucie przynależności.


Efektywne zarządzanie pokoleniem Z


Pokolenie Z, wychowane w erze cyfrowej, oczekuje od pracodawców transparentności, możliwości ciągłego rozwoju i szybkiego awansu, a także pracy, która ma głębszy sens.

Wzajemne powiązanie ILM i teorii czterech napędów może pomóc liderom zrozumieć i spełnić te oczekiwania:

 1. Nabywanie: Pokolenie Z ceni sobie sprawiedliwe wynagrodzenie i szybkie
  nagradzanie za osiągnięcia. Liderzy powinni regularnie oceniać i nagradzać
  osiągnięcia, które są bezpośrednio związane z wynikami pracy.
 2. Więź: Młodzi pracownicy poszukują autentycznych relacji i otwartego dialogu z
  przełożonymi. Liderzy mogą wykorzystać ILM do rozwijania umiejętności
  komunikacyjnych i budowania kultury opartej na zaufaniu i wsparciu.
 3. Nauka: Nieustający rozwój jest kluczowy dla pokolenia Z. Liderzy mogą wykorzystać zarówno ILM, jak i teorię czterech napędów, aby projektować inspirujące programy szkoleniowe, które odpowiadają na potrzebę nauki i rozwoju.
 4. Obrona: Stabilność i bezpieczeństwo są ważne, zwłaszcza w niestabilnych czasach.
  Jasne komunikowanie celów organizacji i przyszłych planów pomoże zaspokoić ten napęd.

  Wnioski
  Połączenie ILM i teorii czterech napędów oferuje liderom potężne narzędzie do zrozumienia i efektywnego zarządzania pokoleniem Z. Poprzez dostosowanie praktyk przywódczych do motywacji i oczekiwań młodszych pracowników, liderzy mogą nie tylko zwiększyć ich zaangażowanie, ale również przyczynić się do długoterminowego sukcesu swoich organizacji. Dzięki takiemu podejściu, zarządzanie staje się bardziej skuteczne, a organizacje stają się bardziej elastyczne i gotowe na przyszłe wyzwania.


Autor: Wojtek Grad