Reguła 85% dla optymalizacji procesu uczenia się

Czy istnieje punkt optymalny dla porażki i czerpania z niej jak największych korzyści?
Czy twoja odporność psychiczna ma znaczenie?Powszechną mądrością jest, że uczymy się więcej ze swoich błędów niż ze swoich
sukcesów. W tym pewnie jest pewna prawda.

Ale to nie znaczy, że niepowodzenie we wszystkim przez cały czas uczyniłoby cię
najbardziej uczonym człowiekiem na ziemi.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Arizonie, Uniwersytetu Browna, UCLA i Princeton w USA rzucił nieco światła na ten temat.
Zobacz Regułę Osiemdziesięciu Pięciu Procent dla optymalnego uczenia się | “Komunikacja z Natury(Naturalna)”.

W swoim badaniu „badamy rolę jednej zmiennej, trudności treningu, w tempie uczenia się.
W wielu sytuacjach stwierdzamy, że istnieje punkt optymalny, w którym trening nie jest ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny, i gdzie uczenie się postępuje najszybciej… stwierdzamy, że optymalny wskaźnik błędów w treningu wynosi około 15,87%, lub, odwrotnie, że optymalna dokładność treningu wynosi około 85%.”.

Więc 85% sukcesu, a więc 15% porażki, wydaje się być punktem optymalnym dla nauki, zachowując motywację i pewność siebie.

Jeśli chcesz się poprawić, powinieneś ustawić trudność zadania na takim poziomie, gdzie masz szansę zawodzić w 15% przypadków.

Jak przyznają badacze, przebadali jedną zmienną – trudność treningu.

Jednym z ośmiu czynników w koncepcji wytrzymałości psychicznej 4Cs jest Nauka przez własne doświadczenie. To też może być istotne. Opisuje to podejście umysłowe, jakie ludzie przyjmują wobec swoich doświadczeń i doświadczeń innych wokół nich. Niektórzy będą reflektować nad wydarzeniami, zarówno dobrymi, jak i złymi, i będą się uczyć z tych doświadczeń.

Nie każdy to robi. Niektórzy ignorują swoje doświadczenia, a w konsekwencji nie uczą się z tych doświadczeń.

Więc w zależności od twojego poziomu „Nauki przez własne doświadczenie” może nie mieć znaczenia, czy rzadko borykasz się z porażkami, czy robisz to cały czas. Jeśli nie jesteś nastawiony na myślenie o tym, co się stało, nauczysz się bardzo niewiele.

Dla większości ludzi wydaje się, że niepowodzenie lub trudność w 15% przypadków jest punktem optymalnym.

Ale to rodzi kilka pytań.

Jeśli jesteś bardziej odporny psychicznie pod względem nauki przez własne doświadczenie, czy oznacza to, że musisz narażać się rzadziej, aby nauczyć się tyle, co osoby o niższych od ciebie wynikach w tej skali?

I czy osoby bardziej odporne psychicznie, zwłaszcza o wysokiej orientacji na naukę, mogą przyspieszyć i zoptymalizować naukę, ustalając wyższy próg i tym samym zawodząc, powiedzmy, 20-25% czasu?

Ustawienie wyższego (niż 85%) progu ryzyka to to, co reprezentuje inny z ośmiu czynników odporności psychicznej – orientacja na podejmowanie ryzyka.

Słowo ostrzeżenia, jak wskazuje mój kolega, Dr. John Perry, badacze nazywają to „regułą”, ale to sugeruje, że dotyczy to wszystkich. Bardziej dokładnym jest określenie tego jako przewodnika 85%. Niektórzy mogą częściej ponosić porażki bez zniechęcania się. Inni, bardziej psychicznie wrażliwi ludzie, mogą potrzebować sukcesu w 95% przypadków, aby nie czuli się jak nieudacznicy.

Ostatecznie, prawdopodobnie wracamy do kluczowej wiadomości o zrozumieniu swojej odporności psychicznej. To samoświadomość ma znaczenie. I właśnie tu pomaga miara psychometryczna arkusza MTQPlus.

Znając siebie, tworzysz swoje spersonalizowane możliwość rozwoju.Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus lub aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ

skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl

lub odwiedź:
MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
The Eighty Five Percent “Rule” for Optimal Learning – AQR International