Optymizm i Odporność Psychiczna

Kolejny kontekst odporności psychicznej, który po dodaniu do odporności, powoduje, że koncepcja zyskuję większą użyteczność.Noam Chomsky to jeden z wielkich myślicieli naszych czasów. Często prowokuje ludzi zmuszając ich do zatrzymania się i zastanowienia się nad rzeczami, które mogli brać za pewnik, lub po prostu akceptować bez pytania. Ma wspaniałą zdolność do przedstawiania swoich pomysłów w sposób prosty i zadziwiająco jasny.
Jego obserwacja na temat optymizmu bardzo wpisuje się w ten nurt. Użytecznie wzmacnia i daje perspektywę dla koncepcji odporności psychicznej i jej fundamentalnego znaczenia dla każdego. Ponadto pokazuje, dlaczego rezyliencja – z którą odporność psychiczna często jest mylona – jest ważna, ale nie wystarczająca.

Jej kuzyni, pozytywność lub optymizm, są równie ważni. Są to dwa główne składniki koncepcji Odporności Psychicznej:

Rezyliencja może być rozumiana jako zdolność do powrotu do stanu równowagi i normalności po wystąpieniu kryzysów czy trudności. Innymi słowy, jeśli coś pójdzie nie tak, potrafimy się podnieść, oczyścić i spróbować osiągnąć to, co pierwotnie zamierzaliśmy zrobić przed wystąpieniem niekorzystnego zdarzenia.

Jeśli myślimy i działamy w ten sposób, to w dużej mierze jest reakcja pasywna. To jest patrzenie wstecz. Odpowiadamy na coś, co się wydarzyło. Chodzi o przetrwanie. Jest wartościowe. Czasami przetrwanie jest tym, czego potrzebujemy.

Jak sugeruje Chomsky i jak wielu innych, większość z nas wolałaby również rozwijać się, rosnąć i dążyć do czegoś lepszego niż to, co mamy teraz. Tutaj pojawia się pozytywność i optymizm.
Słownik Uniwersytetu Cambridge definiuje Optymizm jako „jakość bycia pełnym nadziei i podkreślania dobrych stron sytuacji, lub przekonanie, że coś dobrego się wydarzy” oraz Pozytywność jako „jakość posiadania pozytywnego nastawienia”.

Są one ze sobą blisko związane. Pozwala nam to robić więcej niż tylko przetrwać. Pozwala nam odnieść sukces.
Można to szeroko zrozumieć i ocenić poprzez czynniki przyczyniające się do konstrukcji Wyzwań i Pewności siebie. Opisują one aspekty naszego mentalnego podejścia do tego, z czym mamy dziś do czynienia, i tego, co z czym możemy mieć do czynienia w przyszłości.

Czynniki Wyzwań opisują otwartość na ryzyko, nieznane i szanse oraz niepozwalanie na to, by obawy o to, co nas czeka, przeszkodziły nam w ich poszukiwaniu i przyjmowaniu. Z domyślną zgodą na to, że niepowodzenia wystąpią, ale że można się z nich nauczyć, aby stworzyć nowe rozwiązania.

To także kwestia czynników Pewności siebie – posiadanie wiary w siebie, w swoje zdolności do radzenia sobie z tym, co się wydarza, i poczucia, że masz zestaw narzędzi umiejętności i wiedzy do radzenia sobie z tym, co nas czeka. W tym również zdolność do współpracy z innymi, aby wspólnie wykorzystać szansę.
W porównaniu z rezyliencją, to jest dużo bardziej aktywna reakcja. To uchwycenie pojęć optymizmu i oczekiwania – wiemy, że świat stawia przed nami wyzwania i groźby, wielu z nich jeszcze nieznanych, ale możemy, jeśli tak zdecydujemy, podejść do nich pozytywnie i z optymizmem, tworząc lepszą przyszłość.
Jest bardziej prawdopodobne, że osoba o silnej Odporności Psychicznej ​​zobaczy wyzwania i trudności jako szansę, a nie jako zagrożenie, oraz będzie miała pewność siebie i optymizm, aby dążyć do lepszej przyszłości.
To jest przepis na odniesienie sukcesu.

Użytecznie możemy zrozumieć odporność psychiczną i to, co oferuje, poprzez koncepcję mentalnej wytrzymałości 4Cs. Co więcej, możemy ocenić ją w sobie i, jeśli jesteśmy praktykami, u innych poprzez arkusz MTQPlus. Jest to platforma, z której może wyniknąć wizja wzrostu i rozwoju Chomsky`ego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus, skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl lub odwiedź: MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ, skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl lub odwiedź: MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
Optimism and Mental Toughness – AQR International