Odporność Psychiczna a Innowacyjność

Odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem innowacyjności – jej związek jest zaskakujący!
Odporność psychiczna staje się bardzo istotna dla zrozumienia i rozwijania kreatywności i innowacyjności.

Dlaczego Innowacyjność?

Kreatywność i innowacja awansowały na szczyt agendy większości organizacji.
Wykorzystanie tej zdolności wśród pracowników coraz częściej jest postrzegane jako
kluczowy składnik zdolności organizacji do rozwoju i prosperowania.

Rzeczywiście w 2020 roku Światowy Forum Ekonomiczne (WEF) zidentyfikowało Innowacyjność jako jedną z 10 kluczowych umiejętności przyszłości niezbędnych dla sukcesu w XXI wieku.
WEF zdefiniowało to jako „proces przekształcania nowych pomysłów w wartość, w postaci produktów, usług, modeli biznesowych i innych nowych sposobów robienia rzeczy”.
Co ciekawe, lista 10 kluczowych umiejętności przyszłości od WEF obejmuje wytrzymałość, tolerancję na stres i elastyczność – wiemy o tym jako o składnikach wytrzymałości psychicznej!

Badanie

W 2023 roku AQR International we współpracy z Dr. Johnem Perry, Associate Professorem na Uniwersytecie w Limerick, rozpoczęło wielkie międzynarodowe badanie mające na celu zbadanie różnic międzykulturowych w odporności psychicznej. Do tego dodano krótką skalę (5 pozycji) oceniającą Innowację u respondentów.
1 301 studentów psychologii z całego świata wypełniło 5-punktową skalę innowacyjności* oraz kwestionariusz MTQPlus.

Dr Perry przeprowadził analizę tych danych, aby zbadać, jak odporność psychiczna może przewidywać zmienność odpowiedzi na skalę innowacji.

Realistycznie patrząc, nie spodziewamy się wyjaśnienia całej zmienności – istnieje wiele czynników wpływających na innowację. Jednak możliwość wyjaśnienia jednej czwartej lub więcej całkowitej zmienności uważa się za efekt naprawdę istotny.
Wyniki były wyjątkowe i bardzo interesujące.

Wyniki – jedna perspektywa

Analiza pokazała, że aż 49,6% zmienności zostało przewidziane przez wytrzymałość psychiczną.
Jest to statystycznie istotne (F(8,1172) = 114,15, p < .001). Wewnętrzna spójność tej skali była dobra (ω = .74)

Jednym z najcenniejszych aspektów koncepcji odporności psychicznej 4Cs jest jej 8-
czynnikowa struktura. Pozwala to nam zagłębić się głębiej. Tutaj także analiza jest bardzo interesująca.

Wszystkie czynniki odporności psychicznej były statystycznie istotnymi predykatorami, z wyjątkiem orientacji na osiągnięcia i kontroli emocji. Uporządkowane według największego efektu:

Orientacja na cel (β = .25, p < .001)
Orientacja na naukę (β = .23, p < .001)
Orientacja na ryzyko (β = .20, p < .001)
Pewność siebie w relacjach międzyludzkich (β = .16, p < .001)
Pewność w umiejętnościach (β = .12, p < .001)
Kontrola życia (β = -.11, p < .001)

Orientacja na cel obejmuje ideę posiadania celu, orientacja na ryzyko, ideę poszukiwania i dostrzegania możliwości, gdzie inni mogą ich nie dostrzegać. Orientacja na naukę jest oczywiście istotna, a Pewność siebie w relacjach międzyludzkich prawdopodobnie odzwierciedla to, że gotowość do komfortowego współdziałania z innymi jest fundamentalnie ważna dla innowacji. Pewność w umiejętnościach może wskazywać na coś podobnego – wiarę w swoje umiejętności i doświadczenie, aby być innowacyjnym. Co ciekawe, kontrola życia negatywnie przewidywała innowację. Wymaga to dalszych rozważań.

Możliwa i być może sensowna interpretacja może wynikać z wysokich poziomów kontroli życia, które reprezentują silne przekonanie o tym, że jesteś w wystarczającym stopniu panem swojego życia i swoich okoliczności. Kontrola nad życiem może być kojarzona z posiadaniem porządku i struktury.
To, co jest tu użyteczne, to może również potwierdzić, że zrozumienie struktury czynnikowej koncepcji odporności psychicznej jest tak ważne.
Z perspektywy praktyka wiemy, że wielu wysokich rangą liderów osiąga szczyt „drabiny” ze względu na to, że są bardziej odporni psychicznie niż większość – i bardzo często mają wysokie wyniki w skali kontroli nad życiem.

Czy to może wskazywać, że w świecie coraz bardziej ceniącym innowacyjność i
kreatywność, mogą być oni agentami, którzy ograniczają te wartości – jeśli nie są świadomi tego możliwego efektu?

Wyniki – analiza na poziomie osoby – otwierają nowe poziomy zrozumienia.

Zaczynamy coraz lepiej rozumieć osiem czynników. W przeciwieństwie do wielu
popularnych modeli, zaczynamy dostrzegać, że musimy wyjść poza „czarno-białe” myślenie, aby wyjaśnić to, co się dzieje, jeśli chcemy pomóc ludziom i organizacjom w rozwoju.

W miarę jak nasze zrozumienie czynników rośnie, zwłaszcza w naszym zrozumieniu, jak każdy z nich może się łączyć z innymi, dr Perry badał dane na poziomie osoby, korzystają cz analizy skupień (Celem analizy skupień jest zrozumienie struktury danych oraz identyfikacja naturalnych grup lub wzorców w danych, które mogą być trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka).
Analizy skupień prowadzą to trochę dalej. W większości próbek wydaje się, że istnieją skupiska czynników, które są albo bardziej, albo mniej istotne. Analiza skupień identyfikuje wspólne profile w zbiorze danych. Może to być inne w różnych próbkach.
Jeden klaster został zidentyfikowany jako najbardziej powiązany z Innowacją. Ten klaster reprezentował wyniki powyżej średniej we wszystkich czynnikach wytrzymałości psychicznej.

Podsumowując, pokazuje to, że chociaż Odporność Psychiczna objawia się jako bardzo pozytywny predykator Innowacji, to kombinacja czynników w profilu ma znaczenie. Możesz faktycznie uzyskać niskie wyniki (być bardziej wrażliwym psychicznie) w kontroli życia i nie będzie to ograniczało twojej innowacyjności (ogólnie mówiąc – taka jest sytuacja za każdym razem, gdy uogólniasz w próbce).

Co dalej?

To jeszcze nie koniec tego. Ta praca ma potencjał, aby jeszcze raz zmienić znaczenie
koncepcji odporności psychicznej i wartość miary MTQPlus w zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie reagują na wyzwania w życiu i pracy.
Uważamy, że koncepcja wytrzymałości psychicznej jest cenną, a może nawet niezbędną, częścią narzędzi dla każdego profesjonalisty pracującego w rozwoju ludzi i organizacji. Podstawą tego jest zaangażowanie w praktykę opartą na dowodach i badania, aby nadal rozwijać tę koncepcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus lub aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ

Skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl

lub odwiedź:
MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus z Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
Mental Toughness and Innovation – AQR International