Odporność Psychiczna a Ciekawość

Odporność Psychiczna jest ściśle powiązana z ciekawością z nieoczywistymi wnioskami.
Może to być klucz do rozwijania i optymalizacji ciekawości.Dlaczego ciekawość?
W 2017 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) zidentyfikowało ciekawość jako jedną z 16 kluczowych umiejętności, które ludzie będą potrzebować do sukcesu w XXI wieku. Jest to cecha, która zaczyna pojawiać się na wielu takich listach. Ma ona związek z Innowacją i Kreatywnością (również na tej liście):

WEF zdefiniowało to jako „Zdolność i chęć zadawania pytań oraz demonstrację otwartości umysłu i dociekliwości”. Nie jest więc zaskoczeniem, że znajduje się to w kręgu zainteresowań wielu pracodawców

Co ciekawe, w 2020 roku lista 10 kluczowych umiejętności przyszłości od WEF obejmuje rezyliencję, tolerancję na stres i elastyczność – czynniki które znamy jako składniki odporności psychicznej.

Badanie
W 2023 roku AQR International we współpracy z Dr. Johnem Perry, Associate Professorem na Uniwersytecie w Limerick, rozpoczęło wielkie międzynarodowe badanie mające na celu zbadanie różnic międzykulturowych w odporności psychicznej (mierzonej przez MTQPlus). Do tego dodano krótką skalę (5 pozycji) oceniającą ciekawość u respondentów.

1301 studentów psychologii z całego świata wypełniło 5-punktową skalę ciekawości* oraz kwestionariusz MTQPlus.

Dr Perry przeprowadził analizę tych danych, aby zbadać, w jakim stopniu wytrzymałość psychiczna może tłumaczyć zmienność odpowiedzi na skali ciekawości.
Realistycznie patrząc, nie spodziewaliśmy się wyjaśnienia całej zmienności – istnieje wiele czynników wpływających na ciekawość.

Jednak możliwość wyjaśnienia jednej czwartej lub więcej całkowitej zmienności uważa się za efekt naprawdę istotny.

Wyniki były niezwykle interesujące.

Wyniki – jedna perspektywa
Analiza pokazała, że 30,3% zmienności w ciekawości jest wyjaśniane przez odporność psychiczną.

Jest to statystycznie istotne (F (8,1172) = 63,57, p < .001). Wewnętrzna spójność tej skali była dobra (ω = .74).

Jednym z najcenniejszych aspektów koncepcji odporności psychicznej 4Cs jest jej 8-
czynnikowa struktura. Pozwala to nam analizować głębiej. Tutaj także analiza jest
interesująca.

Spośród czynników odporności psychicznej, następujące są statystycznie istotnymi
predykatorami ciekawości (uporządkowane według największego efektu):

Orientacja na cel (β = .25, p < .001)
Orientacja na ryzyko (β = .22, p < .001)
Orientacja na naukę (β = .15, p < .001)
Pewność siebie w relacjach międzyludzkich (β = .11, p < .001)
i co ciekawe
Orientacja na rezultaty (β = -.08, p = .011)

Pierwsze cztery są takie, jakich można się spodziewać.

Orientacja na cel obejmuje ideę posiadania celu, a Orientacja na ryzyko, ideę poszukiwania i dostrzegania możliwości, gdzie inni mogą ich nie dostrzegać. Orientacja na naukę jest oczywiście istotna, a Pewność siebie w relacjach międzyludzkich prawdopodobnie oznacza, że ​​komfortowe angażowanie się w interakcje z innymi jest fundamentalnie ważne dla ciekawości.

Najbardziej interesujące jest to, że orientacja na rezultaty negatywnie wpływała na
ciekawość. Wydaje się, że wysoki poziom orientacji na rezultaty może ograniczać
ciekawość.

Interpretacja może być taka, że wysokie poziomy orientacji na rezultaty reprezentują
skupienie się na wykonaniu zadania. Unikają i zarządzają zakłóceniami w pracy nad celem i związanym z nimi ryzykiem. To ogranicza ciekawość.

Użyteczne jest to, że wyniki mogą również potwierdzić, że zrozumienie struktury czynników koncepcji odporności psychicznej jest tak ważne.

Z perspektywy praktyka wiemy, że wielu liderów dostaje się na szczyt „drabiny”, ponieważ są bardziej wytrzymali psychicznie niż większość – i bardzo często mają wysokie poziomy orientacji na osiągnięcia.

Czy może to wskazywać, że w świecie, który coraz bardziej ceni ciekawość, mogą być
agentami, którzy ograniczają ciekawość – jeśli nie są świadomi tego możliwego efektu?

Wyniki – analiza na poziomie osoby – otwieranie nowych poziomów zrozumienia.

Zaczynamy coraz lepiej rozumieć złożoność zagadnienia. W odróżnieniu od wielu
popularnych modeli, zaczynamy widzieć, że musimy wyjść poza czarno-białe myślenie, aby naprawdę zrozumieć i wyjaśnić, co się dzieje, jeśli mamy pomóc ludziom i organizacjom w rozwoju.

W miarę jak nasze zrozumienie czynników rośnie, zwłaszcza w naszym zrozumieniu, jak każdy z nich może się łączyć z innymi, dr Perry badał tę koncepcję profili danych na poziomie osoby, korzystając z analizy skupień.

Analizy skupień(celem analizy skupień jest zrozumienie struktury danych oraz identyfikacja naturalnych grup lub wzorców w danych, które mogą być trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka). badały to trochę dalej. W większości próbek wydaje się, że istnieją skupiska czynników, które są albo bardziej, albo mniej istotne. Analiza skupień identyfikuje wspólne profile w zbiorze danych. Może to być różne w różnych próbkach.

Jeden klaster został zidentyfikowany jako najbardziej powiązany z Ciekawością. Pokazywał on wyniki powyżej średniej w orientacji na cel, orientacji na ryzyko, orientacji na naukę, pewności siebie w relacjach międzyludzkich i dodatkowo, pewności siebie w umiejętnościach do powyższych czynników, ale poniżej średniej w kontroli życia i orientacji na osiągnięcia.

Podsumowując, pokazuje to, że chociaż Odporność Psychiczna jawi się jako pozytywny predykator ciekawości, to kombinacja pozostałych czynników w profilu ma znaczenie. Wydaje się, że możesz faktycznie uzyskać niskie wyniki (być bardziej wrażliwym psychicznie) w kontroli życia i orientacji na osiągnięcia i to nie ograniczy twojej ciekawości (ogólnie rzecz biorąc, oczywiście – tak jest w przypadku uogólniania w próbie).

Co dalej?
To jeszcze nie koniec tego. Ma to potencjał, aby jeszcze raz zmienić znaczenie koncepcji odporności psychicznej i wartość miary MTQPlus w zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie reagują na wyzwania w życiu i pracy.

Uważamy, że koncepcja odporności psychicznej jest cenną, a może nawet niezbędną,
częścią narzędzi dla każdego profesjonalisty pracującego w rozwoju ludzi i organizacji. Podstawą tego jest zaangażowanie w praktykę opartą na dowodach i badania, aby nadal rozwijać tę koncepcję.


Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus, skontaktuj się:
agata@bona-fide.com.pl
lub odwiedź:
MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ, skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl
lub odwiedź:
MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
Mental Toughness and Curiosity – AQR International