Odblokowanie potencjału gniewu. Zaskakujący klucz do osiągania celów.

Dlaczego zrozumienie Odporności Psychicznej może być kluczem do odblokowania tego potencjału?Gniew często jest postrzegany jako negatywne uczucie. Coś, czego należy unikać, a potencjalnie może być zaburzające i destrukcyjne.
Badania opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne sugerują to, co od dawna podejrzewaliśmy – gniew może być również potężnym motywatorem dla ludzi dążących do osiągnięcia trudnych celów w swoim życiu.

„Ludzie często sądzą, że stan szczęścia jest idealny, a większość osób uważa dążenie do szczęścia za główny cel życiowy” – powiedziała główna autorka Heather Lench, PhD, profesor w Wydziale Psychologii i Nauk o Mózgu na Uniwersytecie Texas A&M. Heather Lench zauważyła również, że podczas gdy gniew był związany ze zwiększonym sukcesem ogólnie, w niektórych przypadkach, także rozbawienie lub pragnienie było związane ze zwiększonym osiągnięciem celu.

„Pogląd, że pozytywne emocje są idealne dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, był prominentny w społecznych i psychologicznych opisach emocji, ale wcześniejsze badania sugerują, że mieszanka emocji, w tym negatywnych emocji jak gniew, prowadzi do najlepszych rezultatów”.

Badania nad koncepcją odporności psychicznej wykazały, że istnieje 8 czynników, które razem przyczyniają się do ogólnego poziomu odporności psychicznej osoby. Każda osoba jest wyjątkowa – istnieje ponad 40 000 potencjalnych kombinacji tych 8 czynników, które mogłyby wpłynąć na odpowiedzi jednostki.

Wiemy, że każdy czynnik jest niezależny od pozostałych. Wiemy również, że czynniki mogą się łączyć, tworząc unikalny wynik.

Prosta graficzna reprezentacja koncepcji wytrzymałości psychicznej jest pokazana poniżej. Jednym z czynników jest Orientacja na Osiągnięcia – temat badania. Opisuje to podejście osoby do próby osiągnięcia wyniku, którego inni, mniej wytrzymali psychicznie, mieliby trudność z osiągnięciem.


doświadcza emocji, ale niektórzy lepiej radzą sobie z zarządzaniem swoimi mentalnymi odpowiedziami na te emocje niż inni.

Niektórzy mogą reagować w taki sposób, że pozwalają swoim emocjom dyktować swoje odpowiedzi. Inni, bardziej wytrwali psychicznie, mogą być bardziej proaktywni i zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi, często kierując je w bardziej pozytywnym i bardziej proaktywnym kierunku, co jest tym, co badanie zauważa.
Więc, możemy dodać do powyższego badania i sugerować, że gniew ma potencjał korzystny dla osiągnięcia celu. Ale tylko jeśli jednostka jest skłonna zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi.

Jeszcze raz, zrozumienie odporności psychicznej i świadomość własnego profilu odporności psychicznej może zadecydować, czy gniew jest siłą dobra, czy nie.
Użytecznie, biorąc pod uwagę, że odporność psychiczna i jej osiem czynników są w dużej mierze niewidoczne i bardzo trudne do oceny, psychometryczny pomiar arkuszem MTQPlus pomaga użytkownikom osiągnąć lepsze i bardziej niezawodne zrozumienie ich odporności psychicznej.

Jak podsumowuje to nasz kolega, dr John Perry, Associate Professor na Uniwersytecie w Limerick: „Sama istnienie emocji nie jest koniecznie dobre ani złe – to, jak ją kierujesz, ma znaczenie”.Aby uzyskać więcej informacji na temat koncepcji odporności psychicznej i jej pomiaru – MTQPlus, skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl lub odwiedź: MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Aby uzyskać informacje na temat certyfikacji MTQ, która umożliwia zostanie licencjonowanym użytkownikiem pakietu narzędzi MTQ, skontaktuj się: agata@bona-fide.com.pl
lub odwiedź: MTQ Certyfikacja – warsztaty licencyjne MTQ48 oraz MTQPlus – Bona Fide.

Oryginalny tekst tego artykułu znajdziesz tutaj:
Unlocking Anger’s Potential: A Surprising Key to Goal Achievement  – AQR International