Jednym z czynników wpływających na wysoką skuteczność rekrutacji w przewidywaniu dopasowania kandydata na stanowisko lub działania w określonej kulturze organizacyjnej są zadania. Wykonywane przez uczestników w trakcie sesji, pozwalające na parametryzację kompetencji, wystandaryzowany i powtarzalny pomiar oraz możliwość porównania wyników wielu kandydatów.

Zadania bezpośrednio odwołują się do realnych sytuacji zawodowych i treści pracy a nawet konstruowania zadań, w których stosowana jest rzeczywista dokumentacja, jaką wykorzystują Państwo w firmie. Drugim stosowanym podejściem jest działanie na materiale metaforycznym i abstrakcyjnym, pozwalającym na wyłączenie wpływu procesów uczenia się i zastosowania dotychczasowych doświadczeń.

Projektując zadania bazujemy na przekazanym modelu kompetencyjnym wraz z poziomami spełnienia, co gwarantuje kompatybilność narzędzia z pozostałymi instrumentami HR-owymi stosowanymi w Państwa firmie.

Rodzaje projektowanych przez nas zadań: grupowe bez ról, indywidualne, Prezentacja, pisemne, grupowe z rolami, case-study, in basket, menedżerskie testy sytuacyjne.

Rekomendacja GLS