TEST MTQ48

ocena 360

TEST MTQ48

Test jako jeden z niewielu na rynku jest testem normatywnym (w odróżnieniu do popularnych ipsatywnych, które budzą wiele kontrowersji przy zastosowaniu w rekrutacji), dlatego można używać go w rekrutacji, gdyż umożliwiają porównanie osoby do osoby poprzez prezentację wyników na tle populacji pracowników.
Mierzy aktualną gotowość do podjęcia się działań na nowym stanowisku.
W 2003 roku na Uniwersytecie w Hull potwierdzono, że model siły i odporności objaśnia w 68% efektywność i skuteczność działania w biznesie. Znaleziono korelacje z satysfakcją z życia i pracy, optymizmem, realistycznym postrzeganiem siebie, panowaniem nad emocjami takimi jak złość czy lęk, powrotem do równowagi po urazach oraz wytrzymałością.
Siła i odporność to stan, w którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką formę i realizować ambitne cele pomimo presji i trudności. Stan ten możemy mierzyć, rozwijać i utrzymywać.

 

Test MTQ48 opiera się na analizie czterech kluczowych obszarów dla odporności psychicznej (4C):

 

Control = Poczucie wpływu (poczucie sprawczości)

Commitment = Zaangażowanie (wytrwałość)

Challenge = Wyzwanie (otwartość na zmiany)

Confidence = Pewność siebie (wpływ na innych, wiara w swoje możliwości)

DLACZEGO WARTO?

Poznaj narzędzie, które pozwala uchwycić potencjał menadżerski.

Raport MTQ

Test MTQ48 bada dojrzałość i skuteczność w działaniu – siłę i odporność, które wykazują silne powiązanie z efektywnością własną, wynikami oraz szczeblem w organizacji, na którym jest badana osoba. Dzięki temu pozwala uchwycić potencjał menedżerski.

Test ma silne podstawy teoretyczne i metodologiczne. Powstał po latach badań nad efektywnością własną w relacji do innych ludzi i zadań. Metodologia pomiaru powstała na Uniwersytecie w Hull, który jest uznawany za najsilniejszy ośrodek naukowy w psychometrii w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet czuwa nad każdą normalizacją krajową.

Skale szczegółowe: podejście do wyzwań, zaangażowanie,poczucie wpływu na życie, kontrola emocji, wiara we własne umiejętności, pewność siebie w relacjach.

KONTAKT

Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące współpracy? Wyślij do nas wiadomość.