Kategoria Artykuły

Odporność Psychiczna a Ciekawość

Odporność Psychiczna jest ściśle powiązana z ciekawością z nieoczywistymi wnioskami.Może to być klucz do rozwijania i optymalizacji ciekawości. Dlaczego ciekawość?W 2017 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) zidentyfikowało ciekawość jako jedną z 16 kluczowych umiejętności, które ludzie będą potrzebować do sukcesu w XXI wieku. Jest to cecha, która zaczyna pojawiać się na wielu…

efektywne programy rozwoju kompetencji a znajomość badań z obszaru odporności psychicznej

Zbadanie odporności psychicznej jest kluczowym krokiem w przygotowaniu efektywnego programu rozwoju kompetencji. Oto kilka sposobów, w jaki znajomość odporności psychicznej ułatwia ten proces: Identyfikacja obszarów do poprawy: Badanie odporności psychicznej pozwalazidentyfikować obszary, w których dana osoba może być bardziej podatna na czynnikizewnętrzne. Na podstawie tych informacji można…

Odblokowanie potencjału gniewu. Zaskakujący klucz do osiągania celów.

Dlaczego zrozumienie Odporności Psychicznej może być kluczem do odblokowania tego potencjału? Gniew często jest postrzegany jako negatywne uczucie. Coś, czego należy unikać, a potencjalnie może być zaburzające i destrukcyjne.Badania opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne sugerują to, co od dawna podejrzewaliśmy – gniew może być również potężnym…

Rola HR biznes partnera a bezpieczeństwo psychologiczne w zespołach i organizacji

Rola HR biznes partnera w organizacji obejmuje szeroki zakres zadań i odpowiedzialności, mających na celu wspieranie strategicznych celów biznesowych oraz zarządzanie personelem w sposób zgodny z misją, wartościami i celami organizacji. Wspiera on budowanie pożądanej kultury organizacyjnej i bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach i organizacji. Możliwość zbadania odporności psychicznej ludzi, za których jestodpowiedzialna/odpowiedzialny może…

badanie odporności psychicznej w pracy terapeutycznej

Dlaczego narzędzia do badania odporności psychicznej i jej pomiar może być ważne dla terapeutów? Znajomość odporności psychicznej klienta może mieć znaczący wpływ na efektywność pracy terapeuty na kilku różnych płaszczyznach: Podsumowując, znajomość odporności psychicznej klienta to kolejne narzędzie w pracy terapeuty. Pozwala lepiej zobaczyć, poznać głębiej…

Optymizm i Odporność Psychiczna

Kolejny kontekst odporności psychicznej, który po dodaniu do odporności, powoduje, że koncepcja zyskuję większą użyteczność. Noam Chomsky to jeden z wielkich myślicieli naszych czasów. Często prowokuje ludzi zmuszając ich do zatrzymania się i zastanowienia się nad rzeczami, które mogli brać za pewnik, lub po prostu akceptować bez pytania. Ma wspaniałą zdolność do przedstawiania swoich…