Kategoria Artykuły

Wzajemny wpływ znajomości Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM) i teorii czterech napędów na efektywne zarządzanie pokoleniem Z

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, menedżerowie i liderzy organizacji stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania różnorodnymi pokoleniami pracowników, w tym pokoleniem Z.Pokolenie to wnosi do środowiska pracy nowe oczekiwania i wartości. W odpowiedzi na te wyzwania, liderzy mogą skorzystać z połączenia dwóch narzędzi: Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM) oraz teorii czterech napędów,…

Ilm72 – korzyści dla organizacji

ILM_Korzysci_dla_organzacji_grafika

Jakie są korzyści z wdrożenie testów ILM72 w organizacji? ILM72 to zaawansowane narzędzie diagnostyczne i rozwojowe stworzone przez AQR International, które jest dedykowane do oceny i rozwoju kompetencji przywódczych. Jego aplikacja w środowisku biznesowym jest szeroka i przynosi wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla liderów na różnych szczeblach zarządzania. Dzięki…

Integracja ilm z modelem zarządzania sytuacyjnego

Przywodztwo-ILM

Integracja ILM72 z modelem zarządzania sytuacyjnego może przynieść znaczące korzyści organizacjom, które starają się dostosować swoje strategie przywództwa do zmieniających się okoliczności i potrzeb zespołu. Zarządzanie sytuacyjne, które zakłada, że nie istnieje jeden optymalny styl przywódczy odpowiedni dla każdej sytuacji, idealnie komplementuje się z możliwościami, jakie…

Wdrożenie Narzędzia ILM72 do Zarządzania Pokoleniem Z: Klucz do Efektywnego Liderowania Młodszymi Pracownikami

W obliczu dynamicznych zmian demograficznych w miejscu pracy, organizacje na całym świecie stają przed wyzwaniem skutecznego zarządzania różnorodnymi pokoleniami pracowników, szczególnie pokoleniem Z. To pokolenie, które wchodzi obecnie na rynek pracy, różni się znacznie od swoich poprzedników pod względem oczekiwań, stylu pracy i motywacji. Wdrożenie narzędzia psychometrycznego, jakim jest…

Odporność psychiczna a Empowerment Kobiet

Czy wiesz, że Odporność psychiczna może zwiększyć Empowerment kobiet?Odkryj, co znaleźliśmy w naszym badaniu. Analizowaliśmy interakcje między odpornością psychiczną (MT) a Empowerment Kobiet (EF) na dwóch frontach:➡️ Porównanie między próbką mężczyzn a kobiet, zatrudnionych na stanowiskachkierowniczych w tej samej firmie;➡️ Porównanie między grupą kobiet, a drugą próbką kobiet zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych…

Odporność Psychiczna a Innowacyjność

Odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem innowacyjności – jej związek jest zaskakujący!Odporność psychiczna staje się bardzo istotna dla zrozumienia i rozwijania kreatywności i innowacyjności. Dlaczego Innowacyjność? Kreatywność i innowacja awansowały na szczyt agendy większości organizacji.Wykorzystanie tej zdolności wśród pracowników coraz częściej jest postrzegane jakokluczowy składnik zdolności…

Reguła 85% dla optymalizacji procesu uczenia się

Czy istnieje punkt optymalny dla porażki i czerpania z niej jak największych korzyści?Czy twoja odporność psychiczna ma znaczenie? Powszechną mądrością jest, że uczymy się więcej ze swoich błędów niż ze swoichsukcesów. W tym pewnie jest pewna prawda. Ale to nie znaczy, że niepowodzenie we wszystkim przez cały czas uczyniłoby cięnajbardziej uczonym człowiekiem na ziemi. Zespół badaczy…

Odporność Psychiczna a Ciekawość

Odporność Psychiczna jest ściśle powiązana z ciekawością z nieoczywistymi wnioskami.Może to być klucz do rozwijania i optymalizacji ciekawości. Dlaczego ciekawość?W 2017 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) zidentyfikowało ciekawość jako jedną z 16 kluczowych umiejętności, które ludzie będą potrzebować do sukcesu w XXI wieku. Jest to cecha, która zaczyna pojawiać się na wielu…

efektywne programy rozwoju kompetencji a znajomość badań z obszaru odporności psychicznej

Zbadanie odporności psychicznej jest kluczowym krokiem w przygotowaniu efektywnego programu rozwoju kompetencji. Oto kilka sposobów, w jaki znajomość odporności psychicznej ułatwia ten proces: Identyfikacja obszarów do poprawy: Badanie odporności psychicznej pozwalazidentyfikować obszary, w których dana osoba może być bardziej podatna na czynnikizewnętrzne. Na podstawie tych informacji można…

Odblokowanie potencjału gniewu. Zaskakujący klucz do osiągania celów.

Dlaczego zrozumienie Odporności Psychicznej może być kluczem do odblokowania tego potencjału? Gniew często jest postrzegany jako negatywne uczucie. Coś, czego należy unikać, a potencjalnie może być zaburzające i destrukcyjne.Badania opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne sugerują to, co od dawna podejrzewaliśmy – gniew może być również potężnym…