BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – Narzędzie służy do oceny zdolności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie) oraz myślenia abstrakcyjnego i przestrzennego a także zdolności administracyjnych.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – Test ma zastosowanie w procesach rekrutacyjnych, planowaniu procesów rozwojowych, budowaniu programów sukcesji a także w programach outplacementu i zarządzanie talentami.
Dzięki funkcji PROFile (profilowanie stanowiska metodą kompetencyjną) może być wykorzystywany dla wszystkich stanowisk.

RAPORT – Możliwość określenia pożądanego profilu kompetencji pracownika, który procesach rekrutacyjnych będzie stanowił odniesienie.
Prosty, łatwy w interpretacji.

WALORY TESTU – Posiada polską walidację. Trafność pomiaru 0,76.

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line lub w wersji papierowej.