BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Diagnozuje predyspozycje pracowników, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej sprawdzą się, jak powinni skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów oraz jak najlepiej komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – FRIS opowiada o rolach i typach działań, które są dla pracownika wygodne i naturalne. Opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażuje i gdzie osiąga najlepsze efekty. Przykładowo największa skuteczność Zawodnika jest w pracy, którą można zmierzyć szybkością i liczbą osiągniętych celów.

RAPORT – Raport indywidualny FRIS prezentuje model i style myślenia. Główny element raportu stanowią wyniki indywidualne wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia oraz rekomendacja co do rozwoju silnych strony oraz wykształcenia mechanizmów dostosowawczych.

WALORY TESTU – Pomiar rzetelności przeprowadzony na próbie N=1220 osób, narodowości polskiej (2013-2015). Kolejne walidacje: dla populacji menedżerów (n=767, 2015 r.) oraz nauczycieli (n=5804, 2017r.).

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line. Zawiera 76 pozycji.