Metodzie Development Centre (DC) poświęcono wiele publikacji naukowych i biznesowych, które obszernie prezentują założenia i stosowane metody, cele i praktykę HR-ową. Z satysfakcją możemy, że na naszym rynku HR-owym wiele instytucji przeprowadza badania kompetencji przy jej użyciu na wysokim poziomie. Świadczy to o coraz większej dojrzałości i świadomości biznesu oraz polskiego HR-u.

Dzięki skuteczności diagnostycznej metoda DC zyskała uznanie jako technika wspierająca realizację celów biznesowych. Jako narzędzie HR-owe jest doceniana przez działy odpowiedzialne za rozwój pracowników. Natomiast pracownicy coraz częściej doceniają jej feedbackowy wymiar oraz dostrzegają szansę rozwoju kariery, jaką niesie uczestnictwo 
w profesjonalnie przeprowadzonym DC.

Warunkiem efektywności i wysokiej jakości DC jest zaangażowanie wszystkich trzech stron uczestniczących w procesie – firmy, która zamawia wykonanie diagnozy potencjału pracowników, osób uczestniczących w sesji i nas jako konsultantów. Z uwagi na to wspomniane wyżej zaangażowanie najważniejsze dla nas są wysokie standardy etyczne, dlatego nasz zespół kierowany przez HR project managera aktywnie włącza się w działania na każdym etapie.