Założenia coachingu

Sesje trwają 1,5- 2 godzin. Odbywają się w odstępie nie krótszym niż tydzień i nie dłuższym niż 3 tygodnie. Rekomendowany czas trwania procesu to 6-9 miesięcy.. Czas ten jest optymalny z punktu widzenia wprowadzania nowych nawyków. Menedżer jest pod stałą opieką coacha, otrzymuje zadania rozwojowe do wykonania, a także może korzystać, jeśli będzie zachodziła taka potrzeba, z telefonicznych konsultacji.

Techniki stosowane przez coachów są kombinacją metodologii ICC, ICF, pracy metodami poznawczymi, behawioralnymi i prowokatywnymi, które pozwalają na utrzymanie wysokich standardów pracy oraz bardzo dużą elastyczność, niezbędną dla skuteczności pracy coacha.

Osoby prowadzące

Wszyscy współpracujący z nami coachowie to wyśmienici praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sesji. Stąd też jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby nawet najbardziej wymagających.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi współpracujących z nami osób na stanowiskach kierowniczych oferowany przez nas mentoring jest na najwyższym poziomie. Uczymy stosowania, metod a także sami pomagamy wejść w tajniki biznesu.