BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – Mierzy pięć głównych aspektów osobowości: wola, uczuciowość, kontrola, energia, emocjonalność – i na ich podstawie generuje portrety wskazujące różnice w zachowaniach poszczególnych ludzi.Narzędzie badania osobowości, bazujące na modelu Wielkiej Piątki, najszerzej akceptowanego sposobu jej opisywania.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – Skutecznie stosowany w ciągu całego życia zawodowego: od procesów selekcji po odejście pracownika z firmy.
Test ułatwia zrozumienie talentów pracowników oraz wybór właściwych dla nich metod zarządzania.
Wyniki umożliwiają wybór najlepszych praktyk z zakresu zarządzania podczas realizacji projektów budowania zespołów, integrowania nowych pracowników, czy też planowania zmian kultury organizacyjnej.
Jest wykorzystywany w konsultingu i projektach HR.

RAPORT – W raportach zastosowanie ma model oraz język, który szybko wyjaśnia różnice pod względem zachowań, motywacji, podejścia do pracy oraz jak te różnice wykorzystywać w celu osiągania jak najlepszych rezultatów.

WALORY TESTU – Szeroki zakres opracowanych norm krajowych oraz branżowych umożliwia szybkie generowanie znaczących porównań

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line. Dostępny w ponad 30 językach. Stosuje język biznesu.