BADANY OBSZAR KOMPETENCYJNY – Narzędzie pozwala na opis zachowań w czterech wymiarach, które w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania: Dominacja (D), Wpływ (I), Stałość (S) oraz Sumienność (C).
Na podstawie wyników testu można wyróżnić 15 klasycznych stylów kompetencyjnych.

ZASTOSOWANIE I OSOBY BADANE – Dedykowany pracownikom na wszystkich poziomach. Przydatny w rekrutacji i selekcji pracowników, planowaniu i budowaniu zespołów projektowych. Test ma zastosowanie w planowaniu rozwoju pracowników oraz realizacji programów podnoszenia kompetencji, w tym indywidualnej pracy i coachingu.

RAPORT – Prezentowane w raporcie wyniki pozwalają na efektywniejsze dostosowanie zachowań do sytuacji, poprawę komunikacji.

WALORY TESTU – Dostęp do 27 wersji językowych.

TECHNIKA WYPEŁNIANIA – On-line