Bazując na swoich doświadczeniach w zakresie wspierania Klientów w procesie tworzeni i implementacji modeli kompetencyjnych, proponujemy różnorodne formy wsparcia w tym zakresie. Poniżej przedstawiony został wieloetapowy pełny proces tworzenia modeli, z którego możecie Państwa wybrać te części procesu, które najbardziej odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom:

Korzyści płynące z proponowanych przez nas rozwiązań

  • W prowadzonych projektach wykorzystujemy znajomość branży Klienta, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania mają charakter praktyczny i 
  • Nasze podejście pozwala na połączenie wiedzy i doświadczeń ekspertów zewnętrznych w zakresie tworzenia modeli kompetencyjnych oraz wykorzystywania w procesach oceny i rozwoju Pracowników z poznaniem perspektywy Pracowników oraz Przedstawicieli Działu HR zaangażowanych w projekt
  • Tworząc model łączymy pracę z Osobami decyzyjnymi w Organizacji (m.in. Zarząd) oraz pracownikami, co pozwala łączyć perspektywy wszystkich zainteresowanych i unikać najczęstszych błędów (np. tworzenie modelu tylko z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej lub tylko z perspektywy pracowników)
  • Angażuje pracowników w proces, co zwiększa ich motywację do późniejszego korzystania z modelu
  • Pozwala zoptymalizować czas i koszty projektu przy zagwarantowaniu wartości merytorycznej