Zastosowanie gier

Korzyści ze stosowania przeglądów kompetencji metodą gier symulacyjnych

  • Diagnoza kompetencji trudno obserwowalnych w klasycznych AC/DC
  • Atrakcyjna forma dla uczestnika
  • Ujawnia wśród doświadczonych uczestników (np. wysoka kadra menedżerska) nabytą wiedzę, umiejętności, ale też dodatkowy potencjał
  • Zmusza do wychodzenia poza utarte schematy
  • Gry silnie angażują ludzi poprzez naturalne wchodzenie w rywalizację. Jest ono większe niż u uczestników klasycznych AC/DC
  • Pokazują sposób w jaki uczestnicy osiągają cel (np. łamiąc lub przestrzegając zasad firmowych i wartości, etc.)
  • Identyfikują osoby z najwyższym potencjałem w danym obszarze.
  • Skracają czas realizacji procesów HR
  • Umożliwiają udzielanie szybkiej informacji zwrotnej na poziomie wyników oraz werbalnej dotyczącej decyzji i zachowań